بازدید هیئت ارزیابی ستاد محاکم تهران از شش مجتمع قضایی

هیئت ارزیابی ستاد محاکم تهران در مسیر تحول و تعالی از شش مجتمع قضایی بازدید کرد.

معاونین قضایی رئیس کل محاکم در حاشیه این بازدیدها با همکاران و مراجعین به این مجتمع ها دیدار کردند و ضمن گفتگو چهره به چهره با آنها دستورات و ارشادات لازم را صادر نمودند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، هیئت بررسی و ارزیابی ستاد دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با توجه به برنامه‌ ارزیابی مستمر از مجتمع‌های قضایی با دستور یحیی جعفری رئیس کل محاکم تهران در قالب تیم های تخصصی از شش مجتمع قضایی ولی عصر عج، بعثت، امورحسبی، ارشاد، شهید کچویی و شهید فهمیده بازدید، ارزیابی و بررسی کردند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101207491/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C

در این برنامه‌ها، معاونین قضایی رئیس  کل  دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، مدیر دفترکل محاکم و کارشناسان به بررسی و ازریابی عملکرد کمی و کیفی شعب، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های همکاران قضایی و اداری درسیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ)، نظم و انضباط بایگانی شعب و بررسی پرونده‌های جاری و مختومه شعب، امور فرهنگی و مشکلات فیزیکی ساختمان این مجتمع‌ها پرداختند. 

در این ارزیابی‌ سه روزه که به سرپرستی معاونان ستادی-قضایی رئیس کل محاکم در امور کیفری( حجت الاسلام و المسلمین علی زمانی )، امور حقوقی ( عادل ترازوی زر ) و سرپرست مجتمع قضایی قدس( مسعود معصومی ) برگزار شد، به تفکیک و با برنامه‌ریزی انجام شده، همه شعب و ساختمان این مجتمع‌ های قضایی از لحاظ شکلی، فیزیکی و سیستمی بصورت میدانی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.