بازدید معاون دادستان کل کشور از مرکز روانپزشکی رازی

معاون دادستان کل کشور از مرکز روانپزشکی رازی بازدید کرد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تاکید کرد: آماده شنیدن نکات و مشکلات موجود هستیم و از زحمات خالصانه همه عزیزان در این مجموعه تشکر می‌کنیم.

وی با اشاره به هدف بازدید از مرکز روانپزشکی رازی گفت: این بازدید صورت گرفت تا اگر این مرکز به حمایت قانونی نیاز داشت، حل شود و سخنان و ناگفته‌ها را بشنویم و برای رفع مشکلات اقدام کنیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی  در این بازدید که با همراهی محمدحسین صادقی مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بود، گفت: حدود ۴۰۰ دادستان در کل کشور داریم که موظف هستند هر چالش‌، مشکل و مانعی در حوزه های مختلف حقوق عامه مشاهده کردند را پیگیری کنند تا مشکلات و مسائل برطرف شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101106300/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C

ترکی افزود: پس از استماع مشکلات و درخواست‌ها، تاجایی که امکان دارد، دستورات و احکام قضایی صادر می‌شود و افرادی به این مراکز معرفی می‌شوند تا چالش‌ها و مسائلی که مرتبط با دادستانی، دادگاه‌ها و سیستم قضایی باشد؛ برطرف شوند.