بازدید رئیس سازمان ثبت از واحد ثبتی شهرستان ساوه و دستور تسریع در صدور اسناد روستایی

ساماندهی سریع وضعیت پرونده های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، حذف گردش فیزیکی پرونده ها با اتمام هرچه سریعتر اسکن پرونده های ثبتی و تشکیل آرشیو الکترونیکی از دیگر دستورات و تأکیدات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این بازدید بود.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازدید سرزده از واحد ثبتی شهرستان ساوه، بر لزوم همکاری بیشتر بنیاد مسکن و تسریع در صدور اسناد روستایی این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، حسن بابایی در ادامه بازدیدهای از پیش اعلام نشده از واحدهای ثبتی در راستای سیاست های دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی، روز پنج شنبه ۱۴ مهرماه از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساوه بازدید کرد.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این بازدید آخرین اقدامات در خصوص صدور اسناد روستایی و اجرای حدنگاری در این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه مقرر شد با توجه به قابل توجه بودن اراضی کشاورزی و باغی در این شهرستان، صدور اسناد حدنگاری آنها با شتاب بیشتری پیگیری شود.

معاون رئیس قوه قضائیه همچنین در جریان سفر به شهرستان ساوه، با تأکید بر لزوم جدیت دادگستری و قضات حاضر در هیأت های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، از قضات این هیأتها خواست تا به صورت مستمر در جلسات مربوطه حضور پیدا کنند و در موارد ضرورت، ساختمانها و اراضی متقاضیان جهت دریافت سند را به صورت میدانی بازدید نمایند.

بابایی در بازدید از بخش های مختلف این اداره و بررسی موردی پرونده ها و گزارش گیری از روند فعالیت ها، با انتقاد از روند صدور اسناد روستایی، خواستار همکاری مؤثر بنیاد مسکن این شهرستان در تسریع صدور اسناد حدنگاری اراضی و املاک روستایی شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401071406840/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9