بازدید دبیر ستاد حقوق بشر از محل برگزاری آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

غریب آبادی در حاشیه این بازدید گفت: آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به طور همزمان در ۱۸ استان و با پوشش تمامی استان‌های کشور، برگزار می شود.

دبیر ستاد حقوق بشر یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این آزمون را توسعه و گسترش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد و گفت: این اقدام منجر به تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و موجب افزایش رضایتمندی آنان می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه از محل برگزاری آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران بازدید کرد.

وی افزود: این آزمون بدنبال تصویب آیین نامه جدید دفاتر خدمات در مرداد ۱۴۰۱ و با حضور بیش از ۱۳۹۰۰ داوطلب در سراسر کشور شامل ۳۲۰۰ نفر در تهران برگزار می شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092516792/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9

معاون رییس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موجب کاهش در زمان و هزینه ها، افزایش سرعت در رسیدگی ها، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری شده و با برگزاری آزمون در دوره جدید و دفاتر جدیدی که در سراسر کشور ایجاد خواهد شد، شاهد افزایش خدمات رسانی به مردم خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون رییس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با حضور در حوزه‌ برگزاری آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران، از نزدیک در جریان فرایند برگزاری آزمون قرار گرفت.