بازداشت ۱۲ نفر در درگیری امروز رامهرمز/ بزرگان طوایف به آشتی دعوت شدند

محمد حسین زاده اظهار کرد: به دنبال نزاع بین دو کودک و خانواده آنها در این شهر و شکستگی پای یک نفر از طرفین نزاع، تعدادی از بستگان و منسوبین طرفین درگیری درب بیمارستان با یکدیگر درگیر شدند و اقدام به سنگ‌پرانی به سمت یکدیگر کردند که تصاویری از این درگیری توسط حاضران در محل ثبت و در فضای مجازی منتشر شد.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052720096/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی ادامه داد:تاکنون ۱۲ نفر از افراد موثر در این درگیری بازداشت و بزرگان طوایف به ستاد فرماندهی انتظامی دعوت شدند تا نسبت به ایجاد صلح و آشتی بین طرفین اقدام شود. 

ایسنا/خوزستان دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز گفت: در پی درگیری میان دو خانواده در شهر رودزرد رامهرمز، تاکنون ۱۲ نفر بازداشت شده‌اند.