اینفوگرافیک / اسامی و احکام نهایی مقصران متروپل

جعفری چگینی دادستان اهواز، احکام نهایی مقصران حادثه فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان را اعلام کرد. به گفته دادستان اهواز، هر کدام از محکومان به سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه به خانواده و ورثه جانباختگان حادثه، اقامت اجباری، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، لغو پروانه اشتغال و منع اشتغال در حرفه مهندسی ساختمان محکوم شدند.

منبع داده‌ها: دادگستری خوزستان

گرافیک: پدرام آقایی

اینفوگرافیک / اسامی و احکام نهایی مقصران متروپل


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092718176/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84