ایجاد زمینه اشتغال ۸۴۰ نیروی کار جدید در استان کرمان با حمایت قضایی

ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: براساس پیگیری های انجام شده در ستاد استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، ضمن جلوگیری از بیکار شدن ۷۵۰۰ نیروی متخصص و کارگر، زمینه اشتغال ۸۴۰ نیروی کار جدید نیز فراهم شده است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی پنجم فروردین ماه در تشریح این خبر افزود: در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ بر مبنای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن تشکیل ۱۵۲ پرونده در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی و برگزاری ۴۰ جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی ۱۹۸ مصوبه داشتیم که در نهایت منجر به جلوگیری از بیکار شدن ۷۵۰۰ کارگر و ایجاد زمینه اشتغال ۸۴۰ نیروی کار جدید شده است.

وی تصریح کرد: از ابتدای فعالیت ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی تاکنون  ۵۷۶  پرونده در دبیرخانه این ستاد جهت پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی استان و کشور تشکیل و رسیدگی شده که در این راستا از بیکاری بالغ بر ۲۲هزار و ۵۰۰ نفر نیروی متخصص و کارگر در استان جلوگیری بعمل آمده است.

حمیدی گفت: طی بررسی گزارش عملکرد ستادهای کشور، ستاد استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان حائز رتبه برتر شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010501607/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DB%B8%DB%B4%DB%B0-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA