انتصاب رئیس دادگاه عالی و دادستان انتظامی قضات

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090805400/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA

همچنین با حکم حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، حجت‌الاسلام و المسلمین حسینعلی نیری رئیس پیشین دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضائیه منصوب شد.

رئیس دادگاه عالی و دادستان انتظامی قضات با حکم رییس قوه قضاییه منصوب شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، رئیس قوه قضائیه طی احکامی حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد را به عنوان رئیس شعبه اول و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و حجت‌الاسلام و ‌المسلمین جعفر قدیانی، رئیس شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور را به عنوان دادستان انتظامی قضات منصوب کرد.