امکان تماس با خارج از زندان برای زندانیان اوین

به گزارش ایسنا، به نقل از میزان ، شب گذشته و پس از اتفاق آتش‌سوزی  در زندان اوین، بلافاصله امکان تماس زندانیان با خانواده ها فراهم شد و این شرایط تا نزدیک صبح ادامه داشت.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072412553/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86

این تصمیم باعث شد نیمه شب گذشته صف های تماس با خانواده در زندان اوین تشکیل شود که تا نزدیک صبح ادامه داشت و امروز نیز طبق روال معمول امکان تماس زندانیان با خارج از زندان فراهم است.

هم اکنون شرایط در زندان اوین کاملا عادی بوده و امور روزمره زندان طبق روال معمول در حال انجام است.

خبرگزاری قوه قضاییه خبر داد که زندانیان مقیم در اوین شب گذشته با خانواده های خود تماس گرفتند و امروز نیز امکان تماس طبق روال معمول در اختیار زندانیان است.

پس از اتفاق آتش سوزی شب گذشته زندان اوین و در شرایطی که خانواده زندانیان نسبت به سلامت عزیران خود نگران شده بودند با تدبیر مسئولان زندان امکان تماس تلفنی شبانه زندانیان با خانواده ها فراهم گردید.