امکان انتشار عمومی لیست ساختمان‌های ناایمن پایتخت با نظر دادستانی و وزیر کشور

وی در خصوص آخرین وضعیت تملک معارضین پروژه یادگار امام نیز اظهارکرد: در این زمینه امیدواریم تفاهم‌نامه‌های مورد نظر با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت دفاع و ارتش به امضا برسد و مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120704996/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8Cرئیس شورای شهر تهران همچنین در ارتباط با موضوع مولدسازی و اظهارات شهردار تهران درباره این مسئله افزود: در این زمینه شهرداری تهران بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه مجاز است اقدام کند و مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: با این شرایط احتمال دارد فردا نیز جلسه‌ای با حضور اعضا در صحن شورا در باب ادامه بررسی تبصره‌ها برگزار شود.

چمران در ادامه با اشاره به صحبت‌های عضو شورای شهر تهران مبنی بر عدم ارائه لیست ساختمان‌های ناایمن از سوی شهرداری و همچنین پاسخ شهردار تهران مبنی بر آمادگی ارسال لیست ساختمان‌های ناایمن به شورای شهر تهران، گفت: در این زمینه نیز دادستانی و وزیر کشور صحبت‌هایی را داشته‌اند و ما نیز در صورتی که لیست ساختمان‌ها در اختیارمان قرار بگیرد آن را در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار می‌دهیم البته انتشار عمومی آن با نظر دادستانی و وزیر کشور شدنی است.

رییس شورای شهر تهران گفت: انتشار عمومی لیست ساختمان‌های ناایمن با نظر دادستانی و وزیر کشور شدنی است.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران در حاشیه برگزاری نوبت عصر جلسه امروز شورای شهر تهران، گفت: در جلسه عصر امروز نیز همانند جلسه صبح، به تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران پرداخته خواهد شد و با توجه به تعداد تبصره‌ها پیش‌بینی می‌شود که بررسی تبصره‌ها تا پایان جلسه امروز به اتمام نرسد.