اعلام نتایج آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱

پایگاه خبری اختبار- نتیجه آزمون صدور مجوز تأسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱ اعلام شد.

این آزمون روز ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برگزار شده بود.

در آزمون تأسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۱ بیش از ۸ هزار داوطلب مرد و بیش از ۵ هزار داوطلب زن با هم رقابت پرداختند.

لینک دریافت نتیجه آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ۱۴۰۱

برای دریافت نتایج، در اختیار داشتن شماره پرونده یا شماره داوطلبی ضرورت دارد.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%AF/

داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد نمره تراز میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز را کسب کنند، در مرحله تستی پذیرفته خواهند شد.