اعطای مجوز مرجعیت استعلام اختراع به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

گفتنی است لیست مراجع استعلام مورد تایید مرکز مالکیت معنوی در وبگاه این مرکز به آدرس  دسترسی است.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052417528/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

رییس مرکز تحققات پزشکی قانونی با بیان اینکه امروزه نقش اساسی و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاری و تجارت بین المللی امری بدیهی است، تصریح کرد: در ایران مرکز مالکیت معنوی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسئولیت این امر خطیر را بر عهده دارد که پس از بررسی اولیه اظهار نامه های واصله، بررسی ماهوی آن ها را به مراجع استعلام سپرده و بر مبنای نظر آن ها اقدام به تایید یا رد موارد مورد ادعا می­کند.

صابری با تأکید بر دانش و توانایی اعضای هیات علمی و محققین مرکز تحقیقات اظهار داشت: این مرکز در خصوص ثبت اختراعاتی که به نوعی با موضوع پزشکی قانونی و تجهیزات آن مرتبط است؛ اعلام نظر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با صدور این مجوز، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی می تواند با برخورداری از هیات علمی متخصص و توانمند خود نسبت به داوری اظهارنامه های اختراع اقدام کند.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور،  محسن صابری رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اعلام این خبر افزود: با پیگیری های صورت گرفته، مجوز صلاحیت این مرکز به عنوان “مرجع استعلام اظهارنامه های اختراع” توسط مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد.

با پیگیری های صورت گرفته و با توجه به افزایش سطح علمی و ارتقای توانمندی های مرکز تحقیقات، مجوز مرجعیت استعلام اختراع از سوی مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اعطا شد.

وی در خصوص نحوه ثبت اختراعات نیز گفت: ثبت اختراع در کشور به صورت برخط و از طریق وبگاه مرکز مالکیت معنوی انجام می شود و پس از طی مراحل قانونی شامل ایجاد حساب کاربری و بررسی کارشناسی مستندات، داوری علمی آن به مراجع استعلام واگذار خواهد شد.