اعضای کمیته تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا در هفته جاری انتخاب می‌شوند

بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری در خصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور

 بررسی میزان بودجه و درآمد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران و نحوه هزینه کرد و صورت های مالی آن

بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری  و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری ایران در خصوص صدور پروانه فعالیت برای افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه فعالیت اخذ نمودند و بررسی فهرست افراد مذکور

بررسی نحوه تعیین ظرفیت کانون های وکلای دادگستری و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختبار کارآموزان

به گزارش اختبار، نمایندگان مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۶ تیرماه خود با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران موافقت کردند.

بررسی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

بررسی فهرست وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان

 بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق با قانون


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C/

بررسی نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از کانون محل فعالیت به کانون دیگر و فهرست انتقال یافتگان با مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال

بررسی تعداد پروانه های تودیع شده یا معلق شده وکلای دادگستری و مستند قانونی آن

پس از تصویب این درخواست در صحن علنی، طرح مزبور به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده و قرار است در جلسه روز دوشنبه ۲۶ تیرماه این کمیسیون، اعضای هیات تحقیق و تفحص مشخص شوند.

محورهای تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا

پایگاه خبری اختبار- انتخاب اعضای «کمیته تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا و اسکودا» در دستور کار هفته جاری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

بررسی فهرست وکلای دادگستری که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نمودند و مستند قانونی آن ها اخذ پروانه آنان است