اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری تعیین شدند

محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

۲- بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری ایران در خصوص صدور پروانه فعالیت برای افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه فعالیت اخذ نمودند و بررسی فهرست افراد مذکور.

۸- بررسی نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از کانون محل فعالیت به کانون دیگر و فهرست انتقال یافتگان با مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال.

۳- بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری در خصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور.

۶- بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق با قانون.

تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران که از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر به همراه ۳۹ نفر از نمایندگان دیگر مطرح شده بود، در جلسه روز سه شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلام با ۱۵۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف، ۳رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ آرای ماخوذه به تصویب رسید.

۱- بررسی نحوه تعیین ظرفیت کانون های وکلای دادگستری و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختبار کارآموزان.

به گزارش ایسنا، رضا تقی‌پور، سید محمد مولوی، حسینعلی حاجی دلیگانی، علی‌اصغر بسطامی، احمد حسین فلاحی، سیدکاظم دلخوش، حسن نوروزی، مهدی باقری، نصرالله پژمانفر، سید شمس‌الدین حسینی و حسین رجایی دیگر اعضای این هیئت هستند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در جریان جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران تعیین شدند.

۷- بررسی فهرست وکلای دادگستری که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نمودند و مستند قانونی آن ها اخذ پروانه آنان است.

۹- بررسی تعداد پروانه های تودیع شده یا معلق شده وکلای دادگستری و مستند قانونی آن.

۵- بررسی میزان بودجه و درآمد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران و نحوه هزینه کرد و صورت های مالی آن.

۴- بررسی فهرست وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان.

وی افزود: بر این اساس محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر به عنوان رئیس، علی اصغر عنابستانی و علی خضریان نمایندگان مردم سبزوار و تهران به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم و بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار، به عنوان دبیر این هیئت انتخاب شدند.

۱۰- بررسی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402051609970/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C