اعتراض ۷۰ حقوقدان برجسته به عملکرد گشت ارشاد و بی‌توجهی به حکمرانی شایسته

۲۵- رضایی، غلامحسین

در میان امضا‌کنندگان نامه، اسامی اساتید برجسته‌ای همچون دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، دکتر محمدعلی بهمئی، دکتر بهشید ارفع‌نیا، دکتر محمد راسخ، دکتر مخمدعلی سیفی زیناب، دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، دکتر محقق داماد، دکتر جعفر کوشا و… به چشم می‌خورد.

۱۷- جعفرزاده، میرقاسم

پایگاه خبری اختبار- ۷۰ حقوقدان و استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده ضمن محکوم کردن عملکرد گشت ارشاد و مداخله‌های خودسرانه در حریم خصوصی افراد، به لزوم تشکیل کمیته‌ حقیقت‌یابی از پزشکان مستقل برای بررسی علت مرگ مهسا امینی تاکید کردند و لزوم تلاش زمامداران و نهادهای حکومتی برای اقناع وجدان عمومی در این رابطه را یادآور شدند.

۲۰- حبیبی مجنده،

ما اعضای جامعه حقوقی با صدایی بلند و رسا و به نیت اصلاح در امور کشور و خیرخواهی برای سرنوشت میهن عزیزمان ایران، اعلام می‌داریم، برچیدن گشت‌های ارشاد و پایان‌دادن به مداخله‌‌های خودسرانه و مبتنی بر آزمون و خطاهای گمانه‌پردازانه در حریم خصوصی شهروندان، بویژه در حوزه حجاب، ضرورتی فوری است.‌

۳۳- سیفی زیناب، غلامعلی

۱۰- برهانی، محسن

۳۴- شجاعیان، خدیجه

بر مجلس شورای اسلامی فرض است که در پی وقوع این حادثه جانسوز و بر دل‌نشستن این داغ جان‌گداز، مقامات مسئول را مورد پرسش و توبیخ قرار داده و اقدامات فوری برای اصلاح قوانین مربوطه به عمل آورد.

امضاها:

۷- استوار سنگری، کوروش

متن کامل این نامه به نقل از کانال تلگرامی دکتر محمد شریف‌شاهی به شرح زیر است:

خبر مرگ‌ پرسش‌برانگیز و جان‌گداز مهسا امینی، ایران‌دخت ۲۲ ساله، قلب ما را به درد آورد. نخستین بار نیست که مقامات و ماموران نیروی انتظامی به بهانه نقض قانون حجاب، سلامت روان و امنیت جان شهروندان را در معرض مخاطره قرار می‌دهند.

۶۵- نجفی توانا، علی

۴۷- فرخی، زهره

۶١- مزارعی، غلامحسن

۱- آذربایجانی، علیرضا

۵۷- محقق داماد، مصطفی

۴۱- ضیایی بیگدلی، محمدرضا

۴۸- فرهمند صابر، بهرام

۳۷- شهبازی‌نیا، مرتضی

۶٨- وحید فردوسی، هادی

٧١- یاوری، اسدالله


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DB%B7%DB%B0-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B4%D8%AA/

۲۳- راسخ، محمد

۲۱- حسینی پویا، محسن

۵۸- محمدی، پژمان

۳- احمدی، صالح

۵٩- محمودی، فیروز

۲۴- رحمت اللهی، حسین

۴۴- عظیمی، محمدرضا

۵۳- کوشا، جعفر

۱۹- حبیبی، محمود

۳۶- شمس ناتری، محمد ابراهیم

۵۶- ماندگار، مصطفی

۵۰- قنواتی، جلیل

۵- اردبیلی، محمدعلی

۲- آل محمد، رضا

۹- انصاری، باقر

۳۸- صادقی، محمود

۱۴- پاسبان، محمدرضا

۳۹- صفاری، علی

۶۴ -نجفی اسفاد، مرتضی

زمامداری ناشایسته، محصول بی‌توجهی به آموزه‌هایی است که اساتید آزاده و مستقل دانشکده‌های علوم انسانی، سال‌هاست آن‌ها را به هزار زبان فریاد کرده‌اند. در این‌میان سهم دانشکده‌های حقوق از بی‌توجهی به فریادهای خیرخواهانه‌شان بسیار، و دل حقوقدانان ایرانی از این موضوع خون‌بار است.

هم‌زمان اعلام می‌داریم؛ کلیه صاحب‌منصبان مربوط مکلفند در بررسی چند و چون مرگ جانسوز خانم مهسا امینی با دقت و شفافیت کامل عمل نمایند و هشدار می‌دهیم که همگان از سپردن چند مامور رده پایین به دست قانون و رهاکردن آمران و اسباب اقوی از مباشر پرهیز کنند. در این زمینه، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان و پزشکان مستقل و تضمین آزادی عمل آنان ضروری است. زیرا تجربه گذشته نشان می دهد کمیته‌های تشکیل شده تحت اشراف نهادهای حکومتی نمی‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند.

فهم ناصحیح و نامتناسب با زمان و مکان از امر به معروف و نهی از منکر که اساسا به مثابه یک تعهد همگانی و مردمی است و نه حکومتی، و سپردن جان و مال و آبروی شهروندان به ارزش‌داوری‌های خودسرانه کسانی که درک درستی از حقوق شهروندی ندارند، موجب شده است که آنچه امروزه گشت ارشاد خوانده می‌شود، به مثابه نهادی برای نقض حقوق بنیادین انسان‌ها و هتک کرامت انسانی شهروندان ایرانی قلمداد شود.

‌وانگهی، پس از گذشت حدودا دو هفته از مرگ خانم مهسا امینی و آغاز اعتراضات مردمی، زمامداران و نهادهای حکومتی نه تنها رسما و صریحا پوزش‌خواهی نکرده‌ و جبران مافات نکردند، بلکه با لجاجت، و برچسب زنی و توهم توطئه به همان روش‌های سابق با اعتراض‌ها برخورد کرده و به جای تلاش برای اقناع وجدان عمومی به تهدید و الزام و اجبار متوسل شدند.

۶٢ – موسوی، عباس

۱۱- بشیریه، تهمورث

۱۵- پزشکی، علی

۲۷- رهگشا، امیرحسین

۶٠- محمودی، هادی

۶۶- واعظی، مجتبی

۲۹- زمانی، قاسم

۴۵- علیزاده، عبدالرضا

۳۵- شریف‌شاهی، محمد

۱۲- بهمئی، محمد علی

۳۰- سلطانی، ناصر

۱۳- بیات کمیتکی، مهناز

۸- اشرافی، داریوش

٧٠- هوشیار، مهدی

۶٩- هداوند، مهدی

حادثه جانکاه مرگ مهسای مظلوم در ۲۲ سالگی و در هنگام بازداشت، نه تنها رنج دیدگان خشونت ناشی از قوانین نادرست و اعمال ناروا و نادرست قوانین را جانکاه تر نمایان ساخت که کاسه صبر ناظران منصفی را نیز سرریز کرد و جان انسانهای دغدغه‌مندی را آتش زد.

۶- ارفع نیا، بهشید

۴۹- قنبری جهرمی، محمد جعفر

۵۱- کشکولیان، اسماعیل

۲۸- زارعی، محمدحسین

۲۶- رنجبری، ابوالفضل

۱۸- حبیب زاده، محمدجعفر

۳۱- سلیمی، صادق

۵۲- کوچ نژاد، عباس

۴- احمدی، نعمت

۱۶- جلالی، محمد

۵۴- گرجی ازندریانی، علی اکبر

۶٧- وکیلیان، حسن

۴۲- ظریفکار، سید محسن

۵۵- گلدوست، رجبعلی

۶٣- میرسیدی، منصور

این بلیه و بلایای دیگری نظیر آن، همه و همه از مبنا قرار گرفتن ارزش‌داوری‌های شخصی به جای معیارهای عینی یا دست‌کم بین‌الاذهانی، فراموش‌کردن فلسفه وجودی دولت و کم‌توجهی به کرامت انسانی و حقوق انسان برمی‌خیزد.

۳۲- سواری، حسن

۴۶- غمامی، مجید

۲۲- دشتی، علی

۴۰- صحراییان، ابولفضل

۴۳- عبداللهی، محسن