اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده همراه با اظهارنامه مالیاتی

 در اجرای ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴، علاوه بر شرکت ­های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده‌ واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه­ ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲» که شامل شرکت­ های پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت ­ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می‌باشند، کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارائه صورت­ های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (۲۰ %) مالیات متعلق خواهند بود؛

۲- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت:

۱- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت­ های سهامی خاص و سایر شرکت­ ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن­ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود،‌ جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارائه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آن­ها بیش از دویست (۲۰۰) میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن­ها بابت پیمان­های منعقد شده بیش از دویست(۲۰۰) میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن­ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت‌ وضعیت مالی) بیش از سیصد و پنجاه (۳۵۰) میلیارد ریال باشد.

– شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­ های خارجی مصوب سال ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند.
-شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.
-شرکت­ های سرمایه گذاری (هلدینگ) و شرکت­ های تابعه و وابسته به آن‌ها.
-مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان­ ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن­ها.

سازمان امور مالیاتی کشور


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C/

مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آن­ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می‌شود، لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.