اطلاعیه آزمون قضاوت ویژه کارکنان اداری قوه قضاییه (سال ۱۴۰۲)

در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می شود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی بوده و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می‌باشد.

۲- بخش کیفری:

۱-۲) حقوق جزای عمومی:

حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ سال اشتغال در مراجع موضوع بند (۲)

* همه مباحث (کتاب دکتر محمد مصدق)

ه) نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

۳-۶- حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

داوطلبان با مراجعه به سایت معاونت منابع انسانی به آدرس https//qazahrm.  Eadl.ir  و ورود به سامانه جذب قضائی ویژه کارکنان اداری قوه قضائیه می توانند نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز

از میان داوطلبانی که حد نصاب آزمون علمی را احراز نمایند به تعداد چند برابر ظرفیت مورد نیاز، برای شرکت در مصاحبه علمی و شخصیتی دعوت به عمل خواهد آمد.

ت) تذکرات مهم

۲-  پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ  ۴۰۰ هزار تومان به‌صورت الکترونیکی در ابتدای مراحل ثبت نام.

۳-۷- حتی الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

ز) نحوه انتخاب داوطلبان (شرایط قبولی):

* الزامات خارج از قرارداد (کتاب دکتر حسین صفائی)

۲- ملاک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت نام خواهد بود. مسؤولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در تقاضانامه به عهده داوطلب است. بنابراین کسانی که شرایط لازم برای شرکت در آزمون را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند، در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد

۳-۵- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.

* مباحث قواعد عمومی قراردادها، شروط ضمن عقد، اموال و مالکیت(حق انتفاع و وقف)، بیع، اجاره، رهن، وکالت، ضمان. (کتاب دکتر ناصر کاتوزیان)

۳-۴- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

۱- تابعیت اصلی کشور جمهوری اسلامی ایران.

۲-  آزمون در دیماه سال جاری به صورت تستی برگزار می شود.

۳- فایل عکس اسکن شده: داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ثبت نام اینترنتی آماده نماید.

“حضور شرکت کنندگان در کلاسهای وبیناری با تایید اداره کل آموزش قابل قبول است.”

۵- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانائی برای انجام کار قضائی.

در اجرای بند ۲ و ۴  برنامه های عملیاتی طرح تحول قوه قضائیه و در راستای دستور مؤکد ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر جذب ویژه کارکنان اداری جهت تصدی منصب قضاء، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی در نظر دارد آزمون قضاوت ویژه کارکنان اداری را با رعایت شرایط زیر برگزار نماید.

الف) شرایط عمومی جذب

۳-۱) حقوق تجارت:

– سپری نمودن دوره کارآموزی قضایی و موفقیت در آزمون جامع پایان دوره کارآموزی.

د) مواد امتحانی آزمون تستی

* سقوط تعهدات (کتاب دکتر شهیدی)

۱- مسؤولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ثبت مشخصات و ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل جذب و استخدام محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم میگردد.

*کلیه مباحث آیین دادرسی مدنی بجز داوری، کلیات ابتدای جلد یک، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث (کتاب دکتر شمس)

۴- سنوات خدمت قابل قبول جهت شرکت در آزمون:

– احراز صلاحیت در مرحله گزینش.

• کارشناسی علوم قضائی

۱- بخش حقوقی:

نکته: بمنظور تقویت هر چه بیشتر بنیه علمی همکاران محترم، اداره کل آموزش پس از ثبت نام همکاران محترم تا زمان برگزاری آزمون تستی به مدت ۶ ماه کلاسهای آموزشی بصورت وبینار برگزار خواهد نمود. قابل ذکر است که شرکت در کلاسهای مذکور اختیاری است لکن حضور در کلیه کلاسها واجد اثر دو نمره ارفاقی در مصاحبه های علمی خواهند شد.

* نکاح و طلاق (کتاب دکتر حسین صفائی)

۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروه های غیرقانونی یا هواداری از آن ها.

۳- ثبت نام و شرکت در آزمون به منزله تأیید شرایط نیست و شرایط داوطلبان حسب اطلاعیه، در مراحل بعدی بررسی و افراد فاقد شرایط از روال کار خارج خواهند شد.

ملاحظات

• کارشناسی حقوق یا فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

۹- نداشتن سابقه محکومیت کیفری و عدم محکومیت در هیأت های تخلفات اداری.

۳-۳- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰× ۲۰۰ باشد.

* شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت و اسناد تجاری (دکتر ربیعا اسکینی)

• کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش ها

۷- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، یا معافیت از خدمت.

• کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

•  سطح دو حوزوی یا بالاتر.

۲- وضعیت اشتغال

* جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه مصالح عمومی کشور، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص (کتاب دکتر میرمحمد صادقی)

۳- ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

۶- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان.

۳-۲) آئین دادرسی کیفری:

۳-۱- عکس ۴ × ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)

 ۸- حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.

– شرکت در آزمون کتبی (تستی) و کسب حد نصاب نمره قبولی.

دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر از دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

اشتغال به کار در واحدهای قضائی و حقوقی قوه قضائیه شامل: (دادسراها و دادگاهها، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی، اداره حقوقی، معاونت قضائی، شورای حل اختلاف) و سازمان های تابعه قوه قضائیه مشروط بر اینکه در زمینه حقوقی و قضائی در مراجع مذکور به مدت ۵ سال سابقه فعالیت داشته باشند. تایید و تشخیص احراز شرایط یاد شده براساس حکم کارگزینی و تایید بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.

۳- رابطه استخدامی شرکت کنندگان در آزمون

۳-۲- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.

۱۰- داشتن حداکثر ۴۰ سال تمام شمسی (متولدین ۷ اردیبهشت ۱۳۶۲ به بعد) در روز ثبت نام.

ب) شرایط اختصاصی جذب

۱- مدرک تحصیلی

۴- طهارت مولد.

۲-۱) آئین دادرسی مدنی:

همکاران شورای حل اختلاف می بایست حداقل ۵ و حداکثر ۱۵سال سابقه بیمه در شورای حل اختلاف براساس ابلاغ شورا و تایید مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه داشته باشند.

ج) سایر شرایط

۲- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

* جرایم و مسئولیت کیفری، مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی (کتاب دکتر محمد مصدق)

۱- تکمیل تقاضانامه اینترنتی.

۲-۲)  حقوق جزای اختصاصی:

با توجه به نیازمندی دادگستری‌های سراسر کشور، پذیرش بانوان در این آزمون همانند آزمون جذب عمومی و اختصاصی با محدودیتهایی مواجه است. بر این اساس، دادگستری‌های استان های تهران، مازندران، خراسان رضوی، اصفهان، یزد، قم، فارس و چهارمحال وبختیاری، فاقد ظرفیت پذیرش برای بانوان هستند. همچنین دادگستری های مراکز استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بوشهر، خراسان شمالی، سمنان، قزوین،کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، هرمزگان و همدان مشمول این محدودیت هستند. سایر شهرستان های استان های اخیر و استان هایی که نام آنها ذکر نشده، منعی برای پذیرش بانوان ندارند.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1/

۱- کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا ویژه کارکنان اداری، در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب این اطلاعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند  (ه) اقدام و از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱ لغایت ۱۴۰۲/۳/۱۱ با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی https//qazahrm. eadl.ir   ورود به سامانه جذب قضائی ویژه کارکنان اداری قوه قضائیه نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

 تبصره- درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.

و) زمان ثبت نام و نحوه برگزاری آزمون

کارکنان می‌بایست دارای رابطه استخدامی در قالب رسمی قطعی – رسمی آزمایشی – پیمانی – قرارداد کارمعین  باشند.

۱-۱)حقوق مدنی:

–  موفقیت در مصاحبه علمی و شخصیتی.