اضافه‌شدن امتیاز «تاهل» و «فرزند داشتن» در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ قوه قضاییه –

متن کامل اطلاعیه جهاد دانشگاهی را در ادامه بخوانید:

۳. طبق قانون، به ازای تأهل دو درصد (۲%) و هر فرزند نیز دو درصد (۲%) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به امتیاز کتبی هر داوطلب اضافه خواهد شد. بدیهی است تاثیر امتیاز متعلقه در نمره آزمون کتبی برای تمام داوطلبان دارای شرایط لحاظ خواهد شد.

۴. نتیجه این تغییرات ،باعث حذف هیچیکاز داوطلبانیً که قبلا به عنوان پذیرفته شده به مرحله بررسی مدارک و مصاحبه تخصصی راه یافته اند، نخواهد شد

بیشتر بخوانید:


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/

۲. زمان تکمیل اطلاعات صرفاً تاپایان روزیکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ خواهد بود. لذا عدم مراجعه داوطلبان در محدوده زمانی،به منزله انصراف از انجام این ویرایش و عدم تمایل نسبت به استفاده از امتیازات متعلقه تلقی خواهد شد.

بر این اساس، این دو عامل باعث افزایش امتیاز کتبی داوطلبان می‌شود و مهلت ثبت اطلاعات مربوطه تا پایان یکشنبه ۲۶ تیر است.

داوطلبان گرامی،قبل از انجام ویرایش، نکات زیر را مدنظر قرار دهند:

پایگاه خبری اختبار- مرکز آزمون جهاد دانشگاهی با صدور اطلاعیه ای از امکان ویرایش اطلاعات داوطلبان آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه برای ثبت اطلاعات مربوط به تاهل و فرزندداشتن داوطلبان خبر داد.

۱. اطلاعات مورد نیاز مربوط به شرایط داوطلب در زمان برگزاری آزمون (۲۰اسفند۱۴۰۰) بوده و اطلاعات خود اظهاری داوطلبان باید بر اساس تاریخ مذکور ثبت گردد. بنابراین لازم است داوطلبان با لحاظ نمودن این مورد اقدام به تکمیل اطلاعات نمایند.

به استناد بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ ،جهت اطلاع از شرایط داوطلبان متناسب با این قانون، در پروفایل داوطلبان بخشی به نام اطلاعیه شماره ۴  تعبیه گردیده است تا داوطلبان نسبت به ویرایش اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.