اصلاح مصوبه ساعت آغاز به‌کار ادارات و مشاغل مختلف در سال ۱۴۰۲

در بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۳۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ عبارت‌های “و خاتمه”، “الی ۱۳:۰۰” و “دستگاه‌های مشمول برای رعایت ساعت کاری هفتگی کارکنان، موظفند باقیمانده ساعات را به صورت دورکاری تعریف کنند.” حذف می‌شود.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۰ به پیشنهاد شماره ۵۱۰۴۱/۱۶۹۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاحیه مصوبه تعیین ساعت آغاز به‌کار ادارات در سه ماه گرم سال


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88/

ایراد رییس مجلس به مصوبه ساعت آغاز به‌کار ادارات و مشاغل در سال ۱۴۰۲

وزارت کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

اصلاح مصوبه ساعت آغاز به‌کار ادارات و مشاغل مختلف در سال ۱۴۰۲

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

بیشتر بخوانید: