اسناد مالکیت رودخانه نمرود و مرجی خانی فیروزکوه صادر شد

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه حسن بابایی اظهار کرد: اسناد مالکیت سازمان آب منطقه ای تهران در بستر رودخانه نمرود فیروزکوه به مساحت ۷ میلیون ۱۸۸ هزار ۹۱۲ متر مربع و سازمان آب منطقه ای تهران در بستر مرجی خانی فیروزکوه به مساحت ۳۴۹ هزار و ۸۷۳ متر مربع صادر شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اسناد مالکیت سازمان آب منطقه‌ای تهران در بستر رودخانه نمرود فیروزکوه و مرجی خانی فیروزکوه صادر شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به وقوع سیلاب های اخیر در شهرستان فیروزکوه به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه‌ها این اقدام نقش موثری در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ایفا می‌کند.

اسناد مالکیت رودخانه نمرود و مرجی خانی فیروزکوه صادر شد

بابایی اظهار کرد: در آینده نزدیک تمام رودخانه های تهران دارای سند مالکیت می‌شوند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062026877/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

وی افزود: صدور اسناد مالکیت این رودخانه ها اقدامی بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران انجام شده است که نقش موثری در تثبیت بستر، حریم رودخانه ها و ممانعت از دخل و تصرف سود جویان دارد.

اسناد مالکیت رودخانه نمرود و مرجی خانی فیروزکوه صادر شد