استقرار شعبه سیار تعزیرات در فرودگاه امام

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1402060704535/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85

وی درباره آمار تخلفات آژانس‌های هواپیمایی در ایام اربعین گفت: فعلا آماری مشخص نشده و بعدا اعلام می‌کنیم.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تخلفات شرکت‌های هواپیمایی در رابطه با افزایش بلیت مسافرین اربعین حسینی گفت: تخلفات مربوط به حوزه بلیت معمولا در ایام خاص قابل توجه است. الان هم ما در تعزیرات بحث تخلفات مربوط به قیمت بلیت‌های اتوبوس و هواپیما را  مورد رسیدگی قرار می دهیم؛ با توجه به گزارش هایی که برای ما ارسال می شود.

اسفنانی ادامه داد: همچنین شعبه سیار ما در ایام اربعین در فرودگاه امام (ره) مستقر شده و شهروندان می‌توانند تخلفات حوزه بلیت را گزارش بدهند و اگر قابل رسیدگی بود همانجا رسیدگی می‌شود.  

وی افزود: با توجه به اینکه جلسه‌ای را سازمان تعزیرات با سازمان هواپیمایی داشته، تاکید شده  تخلفاتی که در این عرصه بود را سریعا گزارش دهند و گزارشات بلافاصله رسیدگی می شود و در این ایام هم رسیدگی می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از استقرار شعبه سیار تعزیرات در ایام اربعین در فرودگاه امام (ره) خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند تخلفات حوزه بلیت را گزارش بدهند و  اگر قابل رسیدگی بود همانجا رسیدگی می‌شود.