استفاده از وکلای تبصره ماده ۴۸ شامل مرحله رسیدگی در دادگاه نیست

پایگاه خبری اختبار- مدیر کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام معاون منابع انسانی دادگستری استان گلستان، بر شمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا به مرحله تحقیقات مقدماتی تأکید کرد.

معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان گلستان

با توجه به این که وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق الوکاله مطالبه کند، حق‌الوکاله وی با رعایت قسمت اخیر ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

متن کامل نظریه به شرح زیر است:

دکتر احمد محمدی بازدنی

جناب آقای فضیلت

در این نظریه همچنین درباره حق‌الوکاله این دسته از وکلا که به صورت تسخیری تعیین می‌شوند آمده است:

 

بیشتر بخوانید:

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۱/۲۸۵۹/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ به شماره ثبت وارده ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:

با سلام و دعای خیر

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

۲- در مواردی که بازپرس با لحاظ جرایم مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و شرایط این ماده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ این قانون مبادرت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم می کند با توجه به این که وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق الوکاله مطالبه کند، حق الوکاله وی با رعایت قسمت، اخیر ماده ۳۲۸ این قانون از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86/

۱- نظر به صراحت حکم مقتن در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر در ماده موصرف مبنی بر «ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوی از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه »، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آنجا که این حکم، حکمی استثنایی است. شامل مرحله رسیدگی (به معنای اخص) در دادگاه نیست.