استخدام فارغ‌التحصیلان حقوق در بانک ملت

آگهی آزمون استخدامی بانک ملت سال ۱۴۰۱ بانک ملت در رده شغلی بانکدار و کاردان، مطابق با ضوابط و آئین نامه استخدامی بانک، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، بومی و ساکن یکی از شهرهای مندرج در شرایط دعوت به همکاری، با رابطه استخدامی قراردادی موقت قانون کار، به …

استخدام فارغ‌التحصیلان حقوق در بانک ملت در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85/