اساسنامه صندوق ملی مسکن – پایگاه خبری اختبار

۷ـ هزینه‌های مربوط به ارایه خدمات ضمانتی طرح­های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی از سوی صندوق.

ماده۱۲ـ کلیه قراردادها، چک­ها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت رییس هیئت عامل و مسئول امور مالی صندوق، همراه با مهر صندوق با رعایت ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر صندوق، معتبر است. مدیرعامل در صورت لزوم می ­ تواند حق امضای خود را در خصوص اسناد و مکاتبات عادی با مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیئت عامل صندوق یا معاونین ذی‌ربط صندوق که دارای شرایط قانونی و صلاحیت‌های مذکور در ماده (۱۰) این اساسنامه باشند، واگذار نماید.

۳ـ جلب، جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف صندوق.

۱ـ وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیئت امنای صندوق).

۳ـ بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش مقایسه­ای بودجه و عملکرد صندوق.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۲ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه صندوق.

۱۰ـ جذب و تخصیص هدایا، وقف‌ها و کمک­های اشخاص حقیقی و حقوقی.

۹ـ مشارکت در شرکت طرح (پروژه‌)های حوزه مسکن.

ماده۹ـ وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوق به شرح زیر می­‌باشد:

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/

ماده۶ ـ مصارف صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط و موازین شرع به شرح زیر است:

۴ـ ارایه صورت ­ های مالی سالانه به بازرس قانونی (حسابرس) تا سه ماه پس از پایان سال مالی.

۱۰ـ تصویب آیین­نامه و دستورالعمل­های نحوه ارایه ضمانت­های موضوع بند (۶) ماده (۲) این اساسنامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۵ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر وظایفی که هیئت امنا در چهارچوب این اساسنامه به هیئت عامل ارجاع می­نماید.

ماده۳ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود است. صندوق و دبیرخانه هیئت امنا با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان) مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد.

۱۱ـ تعیین ضوابط کارگزاری­های واجد شرایط، موضوع تبصره ماده (۲) این اساسنامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ماده۷ـ صندوق دارای ارکان زیر است:

ماده۱۰ـ هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد معتقد و ملتزم به مذهب رسمی کشور، صاحب­نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش­نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه­ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد است.

تبصره ـ اعضای هیئت عامل با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیئت امنا) و انتخاب هیئت امنای صندوق، به صورت تمام وقت تعیین می­‌شوند و با حکم رییس هیئت امنا برای مدت چهار سال منصوب می­‌شوند؛ انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب اعضای جایگزین به وظایف خود ادامه خواهند داد.

۸ ـ سایر هزینه­‌ها به تشخیص و تصویب هیئت امنای صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات و طرح­های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی.

۷ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی از طرف هیئت عامل صندوق در چهارچوب وظایف و موضوع فعالیت صندوق براساس برنامه­‌های مسکن شورای­عالی مسکن و برنامه­‌های حمایتی مسکن.

۱۲ـ منابع حاصل از انتشار و فروش اوراق تأمین مالی در چهارچوب ضوابط و مقررات و اهداف صندوق.

۷ـ یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون مربوط و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر).

ماده۲۱ـ انحلال و تسویه صندوق به پیشنهاد هیئت امنا و با تصویب هیأت وزیران و با طی مراحل قانونی مربوط انجام می شود و اموال آن پس از تسویه تعهدات و بدهی‌ها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره ـ بازرس قانونی (حسابرس) حق مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را دارد ولی حق دخالت در اموراجرایی صندوق را نداشته و انجام وظایف وی نباید مانع جریان امور عادی صندوق شود.

ماده۱۱ـ هیئت عامل صندوق دارای وظایف و اختیارات زیر می­‌باشد:

۱ـ اجرای مصوبات هیئت امنا و تصمیمات هیئت عامل.

تبصره۲ـ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیر هیئت امنای صندوق (بدون حق رأی) در جلسات هیئت امنا شرکت می­نماید.

۴ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۱ـ تجمیع منابع مالی بخش مسکن و تخصیص بهینه آن در راستای تحقق اهداف صندوق.

۲ـ انجام امور اجرایی،اداری،مالی و عملیاتی موضوع فعالیت صندوق.

ماده۱۶ـ وظایف و اختیارات بازرس قانونی (حسابرس) صندوق به شرح زیر است:

۱ـ منابع حاصل از واگذاری و عرضه زمین­های در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سقف بودجه و سایر اراضی دستگاه­‌ها که در اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار وزارت یادشده قرار می­گیرد.

۹ـ اجرای وظایف و اختیاراتی که هیئت عامل و رییس هیئت امنا به رییس هیئت عامل محول می­نماید.

۵ ـ سایر وظایف و اختیارات که به موجب قوانین و مقررات مربوط بر عهده بازرس قانونی و حسابرس می­‌باشد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره  ۳۳۶۹۹/۱۰۲ مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۱ شورای نگهبان تأیید شده است.

هیأت وزیران در جلسات ۲۴/۱۱/۱۴۰۰، ۵/۵/۱۴۰۱ و ۲۵/۷/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۰۷۸۷۴ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ـ اساسنامه صندوق ملی مسکن را به‌شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق ملی مسکن

فصل اول ـ کلیات

۲ ـ پرداخت بابت تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی و گواهی پایان­کار موضوع قانون جهش تولید مسکن، مطابق مقررات.

۶ ـ مدیریت منابع و سرمایه­‌های در اختیار صندوق.

۱۱ـ تمامی درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ضمانتی و استیفای حقوق صندوق بابت تضامین ارایه­شده برای طرح­های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی.

۵ ـ افتتاح حساب در بانک­ مسکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و برداشت از حساب­ها با امضای ثابت رییس هیئت عامل و مسئول امور مالی صندوق.

۲ـ وزیر کشور.

تبصره ـ صندوق می­تواند وظایف خود را مستقیماً یا از طریق کارگزاران واجد شرایط مطابق با قوانین و مقررات مربوط به انجام رساند.

۱۳ـ اتخاذ تصمیم در چهارچوب قوانین و مقررات، در خصوص مواردی که از طرف رییس هیئت عامل به هیئت امنا پیشنهاد می­‌شود.

ماده۱۳ـ رییس هیئت عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی صندوق است و از بین اعضای هیئت عامل و به پیشنهاد رییس هیئت امنا توسط هیئت امنا برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس هیئت امنا منصوب می­‌شود. انتخاب مجدد رییس هیئت عامل بلامانع است.

۶ ـ ارایه تضمین­های لازم جهت دریافت و بازپرداخت سود تسهیلات بانکی و تأمین مالی طرح (پروژه) در طرح­ های حمایتی مسکن.

۵ ـ پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی موضوع قانون جهش تولید مسکن برای مددجویان، معلولان و مشمولان موضوع ماده (۱) قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران و رزمندگان معسر در چهارچوب قوانین مربوط.

تبصره ـ خدمات ضمانتی مشتمل بر اقدامات لازم برای مدیریت و کاهش خطرپذیری (ریسک) بازپرداخت تسهیلات برای بانک­های پرداخت­کننده تسهیلات با هدف اختصاص منابع بیشتر برای تسهیلات بلندمدت بخش مسکن، ضمانت­های لازم برای توسعه انتشار اوراق رهنی، اقدامات لازم برای دریافت تسهیلات توسط گروه­‌های کم درآمد موضوع جزء (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ساکنان سکونتگاه­‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده، خدمات ضمانتی مورد نیاز برای توسعه ساخت­وساز و عرضه مسکن در چهارچوب طرح­های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی می­‌باشد.

۱۱ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیئت امنا برای طی مراحل قانونی.

۷ـ منابع حاصل از اقساط برگشتی صندوق پس­انداز مسکن یکم در هر سال بابت خط اعتباری مسکن مهر.

۴ـ اظهار نظر نسبت به گزارش هیئت عامل در خصوص ارزیابی اثربخشی واپایش (کنترل­)های داخلی صندوق برای ارایه به هیئت امنا.

۶ ـ مشارکت و تلفیق منابع با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای پرداخت تسهیلات ارزان­قیمت بخش مسکن در چهارچوب سیاست­ها و برنامه­‌های وزارت راه و شهرسازی.

۶ ـ انتقال بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۸ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی­ ها.

۷ـ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق ناشی از سیاست­ها و برنامه­ های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی.

۵ ـ انتخاب بازرس قانونی (حسابرس).

۸ ـ ارایه صورت­های مالی صندوق به صورت حداقل فصلی پس از تصویب هیئت عامل جهت درج و اطلاع­رسانی در تارنمای وزارت راه و شهرسازی، جهت اطلاع عموم.

۳ـ راهبری و اجرای مصوبات هیئت امنا.

۸ ـ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

ماده۱۷ـ بازرس قانونی (حسابرس) صندوق موظف است اظهارنظر درباره عملکرد سالانه و صورت­های مالی ارایه­شده از سوی رییس هیئت عامل صندوق را حداقل (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه سالانه هیئت امنا آماده کند و در اختیار اعضای هیئت مذکور قرار دهد.

تبصره۱ـ جلسات هیئت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می­‌شود و جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می­یابد و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می­گردد.

۵ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده۸ ـ هیئت امنای صندوق مرکب از نه نفر به شرح زیر است:

۱ـ پیشنهاد خط ­ مشی و برنامه ­ های اجرایی صندوق به هیئت امنا.

۲ـ نظارت بر انجام حسابرسی و ارایه گزارش آن به هیئت عامل و هیئت امنا و مراجع قانونی ذی­ربط.

ماده۱۵ـ بازرس قانونی (حسابرس) از میان اعضای سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی که واجد شرط وثاقت و امانت هستند به پیشنهاد هیئت عامل توسط هیئت امنا برای مدت یک­سال مالی انتخاب می­‌شود و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

۱۳ـ پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به هیئت امنا.

۵ ـ ارایه تضمین­های لازم برای خانوارهای کم­ درآمد و ساکنین بافت فرسوده و ناکارآمد شهری جهت دریافت تسهیلات از سامانه (سیستم) بانکی، در چهارچوب شیوه­نامه موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ.

ماده۲۰ـ سال مالی صندوق از اول فروردین­ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد. به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل، شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.

تبصره ـ استفاده از منابع صندوق به هر شکل برای اعتبارات هزینه­ای و تملک دارایی­های سرمایه­ ای و بازپرداخت بدهی­های دولت ممنوع است.

فصل سوم ـ ارکان صندوق

ماده۲ـ موضوع فعالیت و وظایف صندوق به شرح زیر می­‌باشد:

۶ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده۵ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

۲ـ منابع وصولی مربوط به درآمدهای اجاره اراضی واگذارشده (۹۹) ساله طرح­های تأمین مسکن.

۱۴ـ اتخاذ تصمیم برای به اشتراک‌گذاری منابع صندوق در بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری به صورت وجوه اداره­شده در راستای اهداف و وظایف صندوق.

تبصره ـ عزل اعضای هیئت عامل و همچنین عزل و قبول استعفای رییس هیئت عامل پس از تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیئت امنا و با حکم رییس هیئت امنا صورت می­پذیرد.

۱ـ رسیدگی و اظهار نظر درباره صحت گزارش عملکرد سالانه، صورت­های مالی و صورت وضعیت مالی که هیئت عامل برای تصویب به هیئت امنا ارایه می­کند.

۳ـ کلیه درآمدهای مالیاتی موضوع تبصره (۸) ماده(۳) و تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن.

۶ ـ اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق و ارایه پیشنهاد لازم به هیأت وزیران برای تصویب.

۱۲ ـ اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و ارایه آن به هیأت وزیران جهت تصویب.

۳ـ تأمین بخشی از هزینه­‌های آماده‌سازی اراضی و تأمین و انتقال زیرساخت پایگاه (سایت)­ها و طرح (پروژه)­های مسکونی طرح‌های مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن و حمایت از تولید مصالح نوین و فناوری ساخت.

۸ ـ درآمدهای ناشی از عرضه و فروش واحدهای فاقد متقاضی صندوق­های موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن.

۱۲ـ نظارت بر امور اجرایی و عملکرد صندوق و تصویب دستورالعمل­های لازم.

۲ـ تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آماده‌سازی اراضی، ساخت، بهسازی و نوسازی مسکن و تولید مصالح نوین و فناوری ساخت از طرق مختلف از جمله بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز.

۹ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام پایش.

۱ـ راهبری و تعیین سیاست­ها، خط­مشی و اولویت­های صندوق و نظارت بر اجرای آن بر اساس برنامه­‌های مسکن شورای­عالی مسکن و برنامه­‌های حمایتی مسکن.

۱۰ـ تهیه و پیشنهاد ساختار و تشکیلات صندوق به هیئت امنا.

۱۴ـ سایر موارد مجاز قانونی در راستای اجرای طرح­های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی بر اساس تصویب هیئت امنای صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹ـ تصویب ساختار و تشکیلات صندوق و آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای اجرای طرح­های مسکن با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت­های دولتی و موازین شرع و این اساسنامه.

۲ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه و صورت‌های مالی سالانه صندوق.

۱۰ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه و منابع در اختیار صندوق در راستای اهداف صندوق.

تبصره۳ـ جلسات فوق‌‌العاده و یا خارج از نوبت عادی هیئت امنای صندوق به تشخیص رییس هیئت امنای صندوق در طول سال مالی برگزار می‌گردد.

۱۳ـ هدایا، وقف‌ها و کمک­های اشخاص حقیقی و حقوقی.

۷ـ اخذ تسهیلات از سامانه (سیستم) بانکی، مؤسسات اعتباری، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری بین­ المللی از جمله بانک توسعه اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۵ ـ منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

ماده۱۴ـ رییس هیئت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۳ـ بازرس قانونی (حسابرس).

ماده۴ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال است که از محل بودجه عمومی تأمین و پرداخت می­­شود.

فصل دوم ـ منابع مالی و مصارف صندوق

۹ـ کمک، مشارکت و تسهیلات نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع، تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی مرتبط با مسکن و تولید مصالح ساختمانی خیرین و واقفین.

۸ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموال غیرمنقول در چهارچوب مصوبات هیئت امنا.

۴ـ انتخاب رییس هیئت عامل از بین اعضای هیئت عامل با پیشنهاد رئیس هیئت امنا (وزیر راه و شهرسازی).

۱ـ هیات امنا.

۴ـ تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه و با استفاده از انواع روش‌های تأمین منابع مالی مرسوم در بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ماده۱۹ـ کلیه حساب‌های صندوق نزد بانک مسکن افتتاح و نگهداری می‌شود.

۳ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲ـ هیئت عامل.

۸ ـ حمایت و تشویق کلیه طرح­های حمایتی در بخش مسکن از جمله فرآیندهای پیش‌فروش مسکن، خدمات بیمه­ای، شرکت­های دانش ­بنیان مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان و توسعه فناوری­های نوین.

۴ـ مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری­های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) طرح (پروژه­)های مسکونی طرح‌های حمایتی مسکن.

ماده۱۸ـ درصورتی که بازرس قانونی (حسابرس) صندوق در اجرای وظایف قانونی صندوق نقص یا ایراد و یا تخلفی را مشاهده نماید باید مراتب را در اسرع وقت به رییس هیئت عامل اعلام کند و چنانچه ظرف (۱۵) روز اقدامی درجهت رفع نقص یا ایراد و یا تخلف به عمل نیاید، موضوع را کتباً به اطلاع هیئت عامل و هیئت امنا برساند.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده۱ـ به منظور ایجاد هم­افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن که از این پس در این اساسنامه به اختصار “صندوق” نامیده می­‌شود با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و بر اساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت­های دولتی و با رعایت موازین شرع اداره می­‌شود.

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱ـ پرداخت یارانه و کمک سود تسهیلات بخش مسکن و اوراق تأمین مالی صندوق.

۳ـ انتخاب اعضای هیئت عامل با پیشنهاد رئیس هیئت امنا (وزیر راه و شهرسازی) و قبول استعفای آنها.

۳ـ نمایندگی صندوق در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی، اداری و ثبتی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، صلح و سازش و ارجاع به داوری و تعیین داور با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹)   قانون اساسی، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای ورود متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر.

۴ـ تهیه بودجه سالانه و صورت­های مالی و سایر گزارش­ها برای ارایه به هیئت عامل و هیئت امنا.

۶ ـ اقدام در مورد تحقق به موقع سرمایه و پیگیری تأمین منابع مورد نیاز و وصول مطالبات صندوق.

۵ ـ راهبری و انجام اقدامات لازم در خصوص اعطای تسهیلات، یارانه سود تسهیلات، سرمایه­ گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب مصوبات هیئت امنا.

۷ـ نصب، عزل و پذیرش استعفای معاونین و مدیران صندوق با پیشنهاد رییس هیئت عامل.

۴ـ منابع پیش­بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی.