اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 

اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی تایید شد

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092617613/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%DB%8C

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در توییتر نوشت: “اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی” که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از رفع موارد مذکور از سوی دولت و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.”