از جمله باقیات الصالحات مرحوم شیبانی مشارکت در تدوین قانون اساسی است

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100200697/%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C

مساعی مرحوم دکتر عباس شیبانی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نزد خداوند مهربان، مأجور است.»

سخنگوی شورای نگهبان نوشت: مساعی مرحوم دکتر عباس شیبانی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نزد خداوند مهربان، مأجور است.

«قانون اساسی ارزشمند جمهوری اسلامی ایران، باقیات الصالحات همه کسانی است که در تدوین آن گام برداشته‌اند.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: