از اول اردیبهشت ماه نظام ارجاع در کل کشور عملیاتی می شود

به گزارش ایسنا، بهرام عین اللهی پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: بیمه‌ها باید هزینه بیماران را بدهند.ما پارسال نظام ارجاع را در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها شروع کردیم و به اتمام رساندیم. از اول اردیبهشت ماه امسال برنامه ما این است که نظام ارجاع را در کل کشور عملیاتی کنیم و در نظام ارجاع اولا خدمات القایی کم می شود و افراد باید در سطح یک دیده شوند و به  سطح دو و سه ارجاع داده می شوند و در آنجا هزینه بیماران را بیمه ها پرداخت می کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402013016195/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وی افزود: در روند تهیه و تولید دارو هیچ تغییری نداریم و تخصیص ها همانند سال گذشته بوده و هیچ تغییری در آن صورت نگرفته است. 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از اول اردیبهشت ماه نظام ارجاع در کل کشور عملیاتی می شود.