اراضی دولتی منطقه ۱۴ و بازار گل و گیاه ساماندهی می‌شوند

وی افزود: ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی دولتی در منطقه ۱۴ تهران از جمله اراضی در مجاورت بازار گل و گیاه از جمله دستور کارهای این کمیته بوده است که در خصوص اجرای احکام صادره و بازپس گیری اراضی دولتی از متعرضان تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

تورک گفت: تولیدات کشاورزی از حیاتی‌ترین و حساس‌ترین موضوعات تولیدی در کشور هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مرتضی تورک با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کارشناسی دبیرخانه شورای حفظ اراضی و منابع طبیعی استان تهران، اظهار کرد: مصوبات شورای استان با هدف اجرایی شدن و افزایش اثربخشی مصوبات در حال پیگیری است.

معاون قضایی و جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ اراضی و منابع طبیعی استان با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی زراعی و لزوم توجه به تولید در بخش کشاورزی، بیان کرد: تولید محصولات زراعی و کشاورزی جزو کم هزینه‌ترین و سهل‌ترین تولیدات است که با بکار گیری دانش نوین و با افزایش بهره وری لازم می‌تواند اشتغال قابل توجهی از مردم را در پی داشته باشد.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ اراضی و منابع طبیعی استان با اشاره به دستورات و آرای قضایی صادر شده توسط محاکم دادگستری استان تهران در زمینه صیانت و حفظ کاربری منابع طبیعی و اراضی دولتی، اظهار کرد: دادستان‌های استان و روسای حوزه‌های قضایی در بخش‌های استان تهران برای اجرای اقدامات پیشگیرانه از جمله اعمال تبصره زیر ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و نیز اجرای آرای قطعی دادگاه‌ها آمادگی کامل دارند.

وی گفت: مقرر شده تا در ادامه اقدامات شورای حفظ اراضی و منابع طبیعی استان تهران، کارگروه ویژه‌ای برای املاک اوقافی استان تشکیل شود که با ایجاد این کارگروه پرونده‌های مربوط به موقوفات تهران نیز با سرعت بیشتری، تعیین تکلیف می‌شوند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402061409344/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%B1%DB%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

تعیین تکلیف اراضی دولتی منطقه ۱۴ در شورای حفظ اراضی و منابع طبیعی استان تهران در جلسه این شورا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با اتخاذ تصمیمات لازم قضایی، این اراضی ساماندهی شوند.