ارائه مشاوره قضایی به ۱۲۳ هزار مراجعه کننده دادگستری مازندران

وی یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی را خدمات وکالتی عنوان کرد و افزود: هیچ‌کس به دلیل نداشتن پول نباید از خدمات حقوقی محروم شود به‌ طوری که در یکسال گذشته، دستگاه قضایی استان ۴۱۵ مورد وکیل معاضدتی و ۷۱ مورد کارشناس معاضدتی به مراجعان معرفی کرده است.

ایسنا/مازندران رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در سال گذشته، ۱۲۳هزار مورد مشاوره حضوری و۵ هزار و۲۳۸ مورد مشاوره تلفنی توسط واحد ارشاد و معاضدت، مشاوره صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت السلام محمدصادق اکبری، اظهار کرد: در مدت مذکور ۲۲ هزار و ۱۳۴ مورد از مشاوران حقوقی و ۳۱۰ از وکلای کانون وکلا در واحد ارشاد حضور یافته و به راهنمایی و ارشاد قضایی مردم پرداختند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010602017/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

ارائه مشاوره قضایی به ۱۲۳ هزار مراجعه کننده دادگستری مازندران