اخذ “استفساریه” از مجلس درباره نحوه محاسبه “امتیاز” در آزمون وکالت

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052518242/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حوزه معاون اول قوه قضاییه، طبق بررسی‌های انجام شده پیگیر موضوع است. جمع بندی بر اساس “نمره خام” بوده اما به دلیل اینکه نمایندگان موضوعاتی را مطرح کردند، ظرف چند روز آینده استفساریه اخذ می‌شود.

وی افزود: قید واژه “امتیاز” در نص قانون از صراحت ماده مورد بحث کاسته است و ممکن است نیاز به تفسیر مجلس داشته باشد.

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعلام نتایج آزمون وکالت که با تاخیر زیادی مواجه و هنوز اعلام نشده است، گفت: موضوع برداشتن سقف عددی از آزمون‌های سردفتری و وکالت معیار پذیرش داوطلبان در آزمون‌های ذکر شده، کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت اعلام نتایج آزمون وکالت که با تاخیر زیادی مواجه و هنوز اعلام نشده است، گفت که در روزهای آینده از مجلس استفساریه اخذ می‌شود.