اختصاص ۴۰ میلیارد برای تکمیل اردوگاه کبوترخان/فروش زندان‌های درون شهر طبق مصوبه مولدسازی

محمدی تاکید کرد: با ایجاد زمینه اشتغال زندانیان، چرخه بازگشت به زندان را از بین می‌بریم و برای تحقق این کار نیاز به تعامل دستگاه‌های قضایی داریم که این تعامل در استان کرمان در حد اعلی است.

او با اشاره به استفاده از پابندهای الکترونیکی اظهار کرد: سه دسته زندانی داریم زندانیانی که عرصه امنیت را برای مردم تنگ آورده اند و گروهی نیز دارای جرائم متوسط هستند و دسته سوم کسانی هستند که حضور آنها در زندان ضرورت ندارد و باید در زندان مجازی تحت پوشش سامانه‌های الکترونیکی باشند.

او عنوان کرد: آمادگی داریم با همکاری مسئولین محلی در هر استان در کنار زندان‌های مرکزی مجتمع‌های کارگاهی ایجاد کنیم و با این اقدام هم خانواده زندانیان، هم زندانیان و هم مددجویانی که آزاد شده اند در این کارگاه‌ها مشغول به کار می‌شوند.

او زندان را یک مجموعه چند وجهی دانست و بیان کرد: مهمترین ماموریت و رسالت سازمان زندان‌ها در حوزه اصلاح و تربیت است و برای تحقق این مهم نیازمند برقراری تعامل مثبت با مراجع قضایی هستیم.

محمدی در پایان اعلام کرد: استان کرمان در رتبه دوم کاهش آمار کیفری و ماندگاری کمتر از سه روز در زندان ها قرار دارد.

او در بخش دیگر سخنانش از مصوبه مولدسازی سخن به میان آورد و تاکید کرد: در استان کرمان چند زندان قدیمی که در داخل شهر قرار دارند، وجود دارد که می توان با استفاده از مصوبه مولدسازی با فروش زندان‌هایی که در درون بافت شهری قرار دارند در جهت توسعه فضاهای خوابگاهی و انتقال زندان ها به خارج از شهرها بدون کمک اعتبارات دولتی گام برداریم.

محمدی همکاری و همراهی مراجع قضایی را در کاهش جمعیت زندان ها الزامی دانست و بیان کرد: حضور قضات در زندان ها بخشی از مشکلات زندانیان را حل و این حضور فیزیکی در برخی اوقات باعث کاهش دوران محکومیت افراد می‌شود.

ایسنا/کرمان رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل اردوگاه کبوترخان خبر داد.

او اظهار کرد: ۵۰۰ نفر از زندانیان استان کرمان پابند الکترونیکی داشتند که با عفو اخیر رهبری تعداد آنها به ۲۰۰ نفر رسیده است.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور افزود: از سال ۱۳۹۲ این تاسیسات نوین کیفری در قانون ما پیش بینی شد و برنامه ویژه ای برای استفاده از این ظرفیت داریم و به تولید انبوه پابندهای الکترونیکی رسیدیم و در این زمینه هیچ محدودیتی نداریم.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل اردوگاه کبوترخان خبر داد و گفت: امیدواریم فاز اول این پروژه به بهره برداری برسد و با راه اندازی این فاز می توان حدود ۳۰۰۰ مددجو را در این اردوگاه نگهداری کرد.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اظهار کرد: برای کاهش جمعیت زندان ها باید در جهت توسعه اشتغال گام موثری برداشت و از طریق افزایش اشتغال می‌توانیم شعار سال را محقق کنیم.

غلامعلی محمدی صبح امروز ۲۰ اردیبهشت ماه در شورای قضایی استان کرمان اظهار کرد: زندان یک واقعیت تلخ جامعه بشری است. وجود افراد درون زندان ها یا به لحاظ فقر فرهنگی و فکری، یا مادی و یا ضعف عملکردی ما کارگزاران است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402022012640/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C

او با بیان این مطلب که کمک خیرین به آزادی زندانیان و خانواده زندانیان در استان کرمان بسیار خوب است، در ادامه هدف از سفر خود به این استان را افتتاح پروژه هایی اعلام کرد که به همت اداره کل زندان‌ها انجام شده و افزود: شناسایی آسیب ها در جهت رفع آنها از دیگر اهداف سفر است.