احمد علیرضا بیگی احضار شد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021912394/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

احمد علیرضا بیگی احضار شد
احمد علیرضا بیگی

دادستان عمومی و انقلاب تهران از احضار احمد علیرضا بیگی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی صالحی در این باره اظهار کرد: پرونده مربوط به ادعای نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری خودرو به برخی از نمایندگان مجلس، به محض ارجاع به دادستانی تهران ظرف روز جاری، به شعبه بازپرسی جهت رسیدگی و تحقیقات ارجاع و نماینده مذکور احضار شد.