احضار مدیرمسئول روزنامه جهان صنعت به دادسرا

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090100334/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7

به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

نویسنده مطلب فوق الذکر نیز به دادسرا احضار شد که امروز در محل دادسرا حاضر شد.

درپی توقیف روزنامه جهان صنعت از سوی هیات نظارت بر مطبوعات و ارجاع پرونده به مرجع قضایی، صبح امروز مدیر مسئول این روزنامه جهت ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار و تفهیم اتهام شد.

مدیرمسئول روزنامه جهان صنعت به دادسرای تهران احضار شد.

در پی انتشار یادداشتی در شماره ۲۸ آبان ماه روزنامه جهان صنعت که در آن اتهاماتی به نیروهای انتظامی و حافظان امنیت کشور وارد شده بود، هیات نظارت با اکثریت آرا و مستند به تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات رای به توقیف این روزنامه صادر کرد و مقرر کرد پرونده تخلف جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود.