اجساد دو ورزشکار ایرانی در زلزله ترکیه شناسایی شده است

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112015909/%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

یک مقام کنسولی در سفارت ایران در ترکیه گفت: تاکنون اجساد دو ورزشکار ایرانی در زلزله اخیر در جنوب ترکیه شناسایی شده است.

این مقام مسئول در گفت وگو با ایسنا  با بیان اجساد دو ورزشکار ایرانی مهدی سعیداوی و حامد مطرودی از زیر آوار بیرون آمده و اجساد آنها توسط مربی شأن شناسایی شده است، گفت: هنوز از وضعیت دیگر ورزشکار ایرانی محمدرضا میراحمدی به صورت دقیق خبری نداریم و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد .

این مقام کنسولی در سفارت ایران در ترکیه تاکید کرد :سرکنسول ایران در ارزروم  در مناطق زلزله زده حضور دارند و در صدد فراهم کردن مقدمات انتقال اجساد این ورزشکاران به داخل کشور است .