اجرای طرح بازگشت به سنگر برای سربازان فراری اجرا می شود

میرعلیزاده ادامه داد: رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح و مهمات، جرایم یگان های حفاظت دستگاههای دولتی، جرایم بازنشستگان نیروهای مسلح در پنج سال اول بازنشستگی، جرایم امنیتی مرتبط با خدمت پرسنل موقت و قراردادی، جرایم مرتبط با طبقه بندی اطلاعات، جرایم مربوط به حقوق کیفری و فرار از خدمت از جمله تخلفات و جرامی است که توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور رسیدگی میشود.

وی با بیان اینکه نگاه علمی به پیشگیری از جرم هموراه جزو فرمایشات مقام معظم رهبری بوده است و استفاده از فن آوری در دستگاه قضاء و برقراری عدالت دیجیتال را در دستور کار خود در سازمان داریم.

وی با اشاره به اینکه منطبق با قوانین بین المللی و اصل ۱۷۲ قانون اساسی کشور رسیدگی به جرایم و تخلفات نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی در صلاحیت دادسرای قضایی است، افزود: صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری در پنج بند ابلاغ و رسیدگی به جرایم ضابطین قضایی تحت تولیت این سازمان قرار گرفت.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان ادامه داد: نظارت بر حقوق عامه و حقوق شهروندی را با عضویت در هیأت حقوق شهروندی استان اردبیل به ریاست رئیس کل دادگستری استان در دستور کار خود داریم و با مراجعه به مراجع نظامی و انتظامی استان بصورت عینی و ملموس رعایت شدن حقوق شهروندی را رصد می کنیم.

بهروز میرعلیزاده از برگزاری ۱۱۴ جلسه آموزشی برای نیروهای مسلح خبر داد و گفت: ۲۴۰ ساعت برای ۱۱ هزار و ۹۰ نفر و در مجموع ۲۳ هزار نفر ساعت آموزش داده ایم که نتیجه اعمال سیاست های آموزش محور کاهش ۳۰ درصدی ورودی بند نظامی زندان مرکزی اردبیل در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بود.
وی همچنین اظهار کرد: به مناسبت هفته قوه قضاییه اجرای طرح بازگشت به سنگر با حذف تنبیه انظباطی و اضافه خدمت سربازان را پیشنهاد داده ایم و اگر سربازی سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد در محاکم دادسرا با تأیید معافیت از کیفر اضافه خدمت نخواهد داشت.

میرعلیزاده ضمن بیان اینکه اتقان آراء برای سازمان مهم می باشد و سعی داریم آرای صادره از منطق حقوقی، عقلانی و قانونی برخوردار باشد، افزود: در سال ۱۴۰۱ آرای قضات سازمان در شعبات دیوان مورد تأیید و اتقان واقع شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان با اشاره به اینکه تمامی درخواست های هم استانی ها اعم از شکواییه، دادخواست، واخواهی، ارائه لایحه و سایر خدمات در جهت دسترسی آسان مردم به عدالت از طریق دفاتر خدمات قضایی رسیدگی می شود، اظهار کرد: از سال گذشته تمامی اقدامات سازمان در استان الکترونیکی بوده و ۹۷ درصد احضاریه و ابلاغیه ها بصورت الکترونیکی صادر شده است.

وی اظهار کرد: حفظ آبرو و حیثیت و کرامت نظامیان در مظان اتهام و یا متهم و محکوم که در اصل ۳۹ قانون اساسی پیش بینی شده است، از وظایف سازمان قضایی می باشد.

این مقام مسئول قضایی حوزه نیروهای مسلح استان اضافه کرد: فلسفه تأسیس دادسرای نظامی قضایی حفظ شأن نیروهای نظامی و انتظامی است و در صورت ارتکاب جرم رسیدگی دقیق، قاطع و قانونی انجام می شود.

وی استان اردبیل را در حوادث سال گذشته استان بی نظیر برشمرد و و افزود: نیروهای مسلح استان جرایم سطح پایینی را مرتکب شده اند.

ایسنا/اردبیل رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اردبیل ضمن اشاره به اینکه سربازان فراری در صورت مراجعه و نداشتن سابقه کیفری مؤثر از اضافه خدمت معاف خواهند بود، افزود: برای تسریع در فرآیند رسیدگی و همچنین کاهش هزینه ها جلسات دادگاههای رسیدگی به جرم متهمان نظامی بصورت الکترونیکی برگزار می شود.

رئیس سازمان نیروهای قضایی استان اردبیل با اذعان بر اینکه اصل برابری هر فرد برای دستگاه قضاء محرز می باشد از رویکرد تکریم مدارانه سازمان خبر داد و گفت: طرفین پرمخاطب ما در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان می باشند.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402040301388/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بهروز میرعلیزاده، ۳ تیر در نشست خبری با اذعان بر اینکه در بستر امنیت سایر شئون زندگی معنا می یابد و نیروهای مسلح بازوی اجرایی دستگاه قضایی در برقراری نظم می باشند، گفت: نیروهای نظامی و انتظامی باید از ارتکاب هرگونه جرم و تخلف مصون بمانند.

میرعلیزاده در بخش دیگری از صحبت های خود رسیدگی به پرونده های قضایی نظامیان را در دادگاه های سازمان بدون احضار به مرکز استان دانست و گفت: جلسات دادگاه های کیفری بصورت الکترونیکی و در بستر فضای مجازی امن برگزار می شود و در این راستا ۷۰ جلسه دادرسی به شکل الکترونیکی رسیدگی شده است.

میرعلیزاده تصریح کرد: مهمترین وظیفه و تکلیف این سازمان پیشگیری از وقوع جرم است و پیشگیری و برقراری عدالت در جامعه و رسیدگی به تظلمات در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بعنوان وظیفه دستگاه قضاء و زیرمجموعه های آن پیش بینی شده است.