آیین ­نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

۸ ـ عدم اشتغال به کار در دستگاه­های اجرایی دولتی.

۳ـ انجام فرآیند ارزیابی کارجویان و  تطبیق شغلی (‌‌انطباق شایستگی‌ها و مهارت‌های متقاضیان اعزام با ویژگی‌های فرصت شغلی کشور نیرو پذیر).

۹ـ تأیید صلاحیت فردی از مراجع ذی­صلاح.

ماده۱۳ـ دفاتر کاریابی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

۶ ـ تعیین ضوابط و شرایط پرداخت تعرفه خدمات کاریابی­ها.

۹ـ انجام مصاحبه ‌ های تخصصی شغلی برای کارفرمایان.

۶ ـ خدمات مشاوره‌ای شامل سنجش شایستگی­ها و سازگاری شغلی به منظور کشف استعدادها و ظرفیت­های نیروی کار جدید.

شماره ۲۱۷۳۰۹/ت۵۹۷۲۹هـ                                                         ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

ماده۱۷ـ مدیران دفاتر کاریابی دارای مجوز حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، موظفند شرایط خود را با مفاد آن تطبیق دهند، در غیر این صورت از فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.

ماده۱۶ـ دفاترکاریابی‌هایی که مجوز آنان لغو گردیده است، مکلفند نسبت به پرداخت وجوه و استرداد کلیه مدارک کارجویان به آنها و استرداد اصل مجوز کاریابی به اداره کل استان ظرف ده روز اقدام نمایند.

۳ـ داشتن حداقل سن (۲۵) سال تمام.

۶ ـ نداشتن سابقه کیفری مؤثر (با تأیید مراجع ذ­ی­صلاح).

۵ ـ اشتغال به فعالیت دیگری در محل دفتر کاریابی به غیر از موارد اشاره شده در مفاد این آیین­نامه.

ماده۸ ـ شرایط متقاضیان برای ارائه خدمات کاریابی به شرح زیر می­باشد:

۴ـ معرفی کارجویان به واحدهای پذیرنده نیروی‌کار جهت به‌کارگیری.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7/

۱ـ ثبت‌ نام از کارجویان.

۱ـ مدیرکل دفتر (رئیس).

۴ـ رسیدگی به شکایات کارجویان و یا کارفرمایان از دفاترکاریابی داخلی و خارجی.

۴ـ ایجاد دفتر، نمایندگی/شعبه در داخل و یا خارج بر اساس دستور العمل مصوب هیئت مرکزی.

۵ ـ ساماندهی و نظارت بر روند اعزام نیروی‌ کار به خارج از کشور.

۲ـ رسیدگی به موارد تخلف دفاتر کاریابی داخلی و خارجی.

۴ـ مدیرکل ذی­ربط سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور.

۶ ـ یک نفر نماینده از کانون و انجمن خارجی به انتخاب و معرفی کانون و انجمن مربوط حسب مورد.

تبصره۳ـ رئیس هیئت مرکزی می­تواند با توجه به موضوع جلسه، حداکثر دو نفر از اشخاص صاحب­نظر را بدون حق رأی به جلسه دعوت نماید.

۳ـ تصمیم‌گیری درخصوص تعلیق، تمدید و ابطال مجوز فعالیت دفاترکاریابی داخلی و خارجی.

ب ـ بخش کاریابی خارجی:

تبصره۳ـ رئیس هیئت استانی می­تواند با توجه به موضوع جلسه، حداکثر دو نفر از اشخاص صاحب نظر را بدون حق رأی به جلسه دعوت نماید.

ماده۱۸ـ به منظور هماهنگی سیاستها و برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تعیین کشورهای نیروپذیر، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های خارجی به‌ ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تشکیل می‌گردد.

تبصره۵ ـ تجمیع خدمات کاریابی با سایر فعالیت‌های غیرمرتبط با موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه ممنوع است.

۳ـ مدیرکل روابط‌ بین­الملل وزارت (ویژه کاریابی­های خارجی).

۲ـ تصویب دستورالعمل‌های موضوع این آیین­نامه از جمله ضوابط و شرایط مربوط به مکان، امکانات، تجهیزات و کارکنان مورد نیاز دفاتر کاریابی.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۳ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

ماده۶ـ وظایف اداره کل استان به شرح زیر است:

ماده۱۲ـ سازمانها، دستگاهها و نهادهای بخش دولتی یا عمومی غیردولتی صرفاً از طریق دفاتر کاریابی خارجی می‌توانند به اعزام نیروی کار به خارج از کشور مبادرت نمایند .

آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

۱۱ـ اخذ هر گونه روادید غیر از روادید کار (ویژه کاریابی خارجی).

۴ـ اخذ روادید (ویزای) ‌کار برای متقاضیان اعزام به کشور نیروپذیر و معرفی به کارفرمای خارجی جهت به‌کارگیری.

تبصره۴ـ انتقال مجوز کاریابی به غیر در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده (۸)این آیین­نامه بلامانع است و مجوز کاریابی بدون تغییرنام کاریابی به شخص معرفی­شده از سوی مدیرکاریابی انتقال می­یابد. مجوز جدید توسط اداره کل استان صادر می­گردد.

۲ـ انجام فرآیند جستجوی شغل، شناسایی و أخذ فرصت‌های شغلی.

۲ـ تدین به دین اسلام یا یکی از اقلیت­های دینی شناخته­ شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

۸ ـ هیئت مرکزی: هیئت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

۵ ـ نماینده ذی­ربط دستگاه اجرایی حسب مورد (در سطح مدیرکل).

تبصره۱ـ دستورالعمل هماهنگی و وحدت رویه هیئت‌های استانی درخصوص نحوه رسیدگی به تخلفات و تطبیق مجازات‌های موضوع این ماده به تصویب هیئت مرکزی می­رسد.

۱ـ مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان (رئیس).

۱ـ ارائه خدمات مشاوره اخذ روادید (ویزای) ‌کار به متقاضیان ‌کار در کشور نیروپذیر.

ماده۹ـ اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت، در چارچوب این آیین نامه پس از اخذ مجوز کاریابی باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند.

تبصره۱ـ صدور مجوز کاریابی دریایی و نحوه فعالیت آن بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت مرکزی می باشد.

۵ـ رتبه‌بندی دفاتر کاریابی بر ‌اساس دستورالعمل مصوب هیئت مرکزی با همکاری کانون و انجمن استانی.

  ۵ ـ معرفی مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان .

۸ ـ تنظیم کارنامه‌های حرفه‌ای و تخصصی.

۶ ـ عدم همکاری دفتر کاریابی با بازرسان دفتر و اداره کل استان در راستای انجام وظایف قانونی مربوط.

تبصره۳ـ دفاتر کاریابی مجاز به انجام فعالیت­های پیمانکاری در قالب شرکت­های خدماتی پشتیبانی نیروی انسانی نمی­باشند.

ماده۳ـ وظایف هیئت مرکزی به شرح زیر است:

ماده۱۵ـ عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مندرج در آن و ارتکاب موارد زیر توسط دفاتر کاریابی تخلف محسوب گردیده و حسب مورد به یکی از مجازات­های انضباطی، تعلیق و ابطال مجوز توسط هیئت استانی محکوم خواهند شد:

۴ـ عدم رعایت تعرفه­های ابلاغی برای خدمات ارائه شده و اخذ هرگونه وجه غیر از تعرفه­های ابلاغی و عدم رعایت ضوابط و شرایط مربوط.

۳ـ بررسی و تصمیم­گیری نهایی درخواست متقاضیان تجدید نظر در آرای صادره هیئت‌های استانی.

تبصره۱ـ درج فعالیت­های مرتبط با خدمات کاریابی در اساسنامه شرکتها به معنای داشتن مجوز برای انجام فعالیت نخواهد بود و اینگونه شرکت­ها مکلف به ارائه درخواست و اخذ مجوز دفاتر کاریابی می­باشند.

۴ـ دفاترکاریابی: دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و یا خارجی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز (پروانه کار) وزارت (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) ایجاد و نسبت به ارایه خدمات کاریابی اقدام می نمایند.

۲ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفه­ای استان.

۸ ـ واگذاری مدیریت دفتر کاریابی به غیر.

تبصره۲ـ اشخاص حقوقی موظفند در صورت تغییر مدیر فنی، فرد واجد شرایط دیگری را معرفی نمایند تا مجوز به نام وی صادر شود، در غیر این ­صورت تا تعیین مدیر فنی جدید دفتر کاریابی مجاز به فعالیت نخواهد بود.

ماده۱۰ـ مدت اعتبار مجوز دفاتر کاریابی از زمان صدور برای بار اول دو سال می‌باشد و پس از آن به صورت پنج‌ساله با دارا بودن شرایط موضوع این آییننامه و داشتن عملکرد با تأیید هیئت استانی تمدید می­گردد.

الف ـ بخش کاریابی داخلی:

۷ـ داشتن گواهی معتبر از مؤسسات و مراکز آموزشی دارای مجوز مبنی بر آشنایی با زبان خارجی کشور هدف و یا بکارگیری فرد دارای گواهی یادشده در دفتر کاریابی (ویژه کاریابی­های خارجی).

ماده۴ـ هیئت استانی متشکل از افراد زیر می‌باشد:

۴ـ تعیین تکلیف کارجویان ثبت‌نام‌شده در دفاترکاریابی که مجوز آنان لغو گردیده است از طریق انجمن استانی.

۴ـ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی.

تبصره۱ـ احکام اعضای هیئت مرکزی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می‌گردد.

۹ـ معامله مالی بین مالک کشتی و دریانورد توسط کاریابی (ویژه کاریابی دریایی)

تبصره۲ـ اداره کل استان موظف است پس از قطعیت رأی ابطال مجوز کاریابی متخلف، مراتب را به طور مشروح به کلیه استان­ها اعلام نماید تا در سایر استان­ها از قبول درخواست مجدد آن به مدت پنج سال خودداری شود.

۱ـ پایش و ارزیابی فعالیت دفاتر‌کاریابی و صحت‌سنجی کمی و کیفی آن با همکاری انجمن استانی.

تبصره۳ـ در صورتی که تخلف دفاتر کاریابی، با یکی از جرایم مندرج در سایر قوانین انطباق داشته باشد، هیئت استانی مکلف است مراتب را به مراجع قضایی صالح منعکس نماید. انعکاس به مراجع قضایی مانع از اقدامات موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره- ریزداده­های اطلاعات هویتی و شخصی کارجویان و کارفرمایان که توسط دفاتر کاریابی در اختیار ادارات کل استان قرار داده می­شود، محرمانه میباشند و ادارات مذکور حق افشای اطلاعات مذکور به هیچ شخص حقیقی و حقوقی را ندارند. درصورت عدم رعایت این تبصره، متخلف به مراجع ذی صلاح قانونی از جمله هیئت تخلفات اداری معرفی می‌شود.

۱ـ افشا و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به کارجویان و یا کارفرمایان به جز موارد مصرح در این آیین‌نامه.

۶ـ اخذ شکایات کارجویان و یا کارفرمایان از دفاتر کاریابی داخلی و خارجی جهت طرح در هیئت استانی با اخذ نظرات مشورتی انجمن استانی.

۱ـ سیاست­گذاری و برنامه­ریزی جهت توسعه خدمات کاریابی.

۹ـ هیئت استانی: هیئت موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه.

۶ ـ انجمن استانی: انجمن صنفی کارفرمایی که مطابق ضوابط موضوع ماده (۱۳۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل شده یا می­شود.

تبصره۱ـ کلیه تصمیمات هیئت استانی در چهارچوب قوانین مربوط و مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب هیئت مرکزی اتخاذ می‌گردد.

تبصره۲ـ جلسات هیئت مرکزی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می­یابد.

تبصره۱ـ دفاتر کاریابی موظفند هرگونه جا به جایی مکان دفتر و شعبه/نمایندگی را به اطلاع اداره کل استان برسانند.

۲ـ نماینده مجمع ­عالی نمایندگان کارگران.

ماده۷ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد در زمینه خدمات کاریابی(فیزیکی یا الکترونیکی) فعالیت نماید، موظف است از اداره کل استان محل استقرار، مجوز کاریابی دریافت نماید.

۱۰ـ خدمات کاریابی: خدمات موضوع ماده (۱۱) این آیین­نامه.

تبصره۴ـ کاریابی‌های خارجی برای انعقاد قرارداد با کارجوی اعزامی مکلفند موارد ابلاغی از سوی هیئت مرکزی را در مفاد قرارداد لحاظ نمایند.

۳ـ عدم ثبت به موقع اطلاعات و آمار یا ارایه اطلاعات و آمار نادرست در سامانه مورد تأیید وزارت.

۷ـ تهیه و انتشار آگهی ‌شغلی در سکو (پلتفرم‌)های مختلف رسانه‌ای و جوامع هدف.

تبصره۳ـ کاریابی‌های خارجی مکلفند رونوشتی از روادید (ویزای) ‌کار اخذ ‌شده و مستندات لازم برای کارجوی اعزامی را به اداره ‌کل استان ارسال نمایند.

۱ـ ثبت به موقع و برخط اطلاعات عملکردی در سامانه مورد تأیید وزارت و ارایه اطلاعات و آمار عملکرد درخواستی به اداره‌کل و یا دفتر.

۱ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

تبصره۲ـ انجام هرگونه فراخوان سراسری درکلیه سطوح کشور (استان، شهرستان و …‌) با هدف معرفی متقاضیان کار و جذب آنان در واحدهای پذیرنده نیرو در ازای اخذ وجه از جویندگان کار ممنوع می‌باشد.

 ۷ـ نماینده دادستان مرکز استان.

۳ـ انجام فرآیند تطبیق شغلی‌‌ (انطباق شایستگی‌ها و مهارت‌های کارجویان با ویژگی‌های فرصت شغلی و یا بالعکس).

۱۱ـ سپردن ضمانت بانکی بر اساس مبلغ تعیین­شده توسط هیئت مرکزی به اداره کل استان برای حسن انجام کار (ویژه کاریابی­های خارجی).

۵ ـ کانون: متشکل از انجمن­های صنفی دفاتر کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور که مطابق ضوابط موضوع ماده (۱۳۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل و به ثبت رسیده است .

۷ـ انجمن خارجی: انجمن صنفی کارفرمایی کاریابی‌های خارجی کشور که مطابق ضوابط موضوع ماده (۱۳۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل شده است.

۵ ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان.

ماده۵ـ وظایف هیئت استانی به شرح زیراست:

۱ـ داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ شناسایی کاریابی‌های غیرمجاز و معرفی آنان به فرماندهی انتظامی (اداره اماکن عمومی/پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا)) جهت جلوگیری از ادامه فعالیت آنان با همکاری انجمن استانی.

تبصره۱ـ در خصوص رسیدگی به حوزه کاریابی‌های داخلی، نماینده انجمن استانی و در ارتباط با کاریابی‌های خارجی در صورت نبود انجمن استانی خارجی، نماینده انجمن خارجی در جلسه حاضر می‌شود.

۴ـ بررسی و پیشنهاد نرخ فعالیت دفاتر کاریابی به وزارت جهت طی مراحل تصویب توسط هیئت وزیران.

۴ـ یک نفر نماینده از انجمن استانی یا انجمن خارجی حسب مورد.

تبصره۲ـ احکام اعضا توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و حکم رئیس هیئت توسط معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت صادر می‌گردد.

۲ـ محافظت از اطلاعات هویتی و شخصی کارجویان و کارفرمایان.

تبصره۲ـ کاریابی‌های ‌خارجی مجاز به انجام فعالیت درخصوص اخذ ویزای‌ تحصیلی،‌ سرمایه‌گذاری، تجاری، کارهای نوپا (استارتاپ) وگردشگری نمی‌باشند.

ماده۱۴ـ رسانه‌های جمعی از جمله جراید و تارنما(سایت‌)ها موظفند گزارش آمار و اطلاعات مربوط به انتشار تقاضای ‌کار کارجویان و آگهی‌شغلی مربوط به کارفرمایان را به صورت فصلی براساس قالب تعیین‌شده به وزارت اعلام نمایند.

۵ ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه آقایان).

۱۰ـ داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (ویژه کاریابی­های مجازی).

۱ـ بررسی و تأیید صلاحیت فردی و حرفه‌ای متقاضیان ایجاد دفاتر کاریابی خارجی.

تبصره۴ـ جلسات هیئت استانی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می­یابد.

۲ـ انجام بازرسی‌های مستمر از دفاتر‌ کاریابی به‌ منظور نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی.

تبصره۲ـ متقاضیان اخذ مجوز و مدیران دفاترکاریابی که نسبت به رأی هیئت استانی اعتراض دارند می‌توانند اعتراض کتبی خود را حداکثر تا (۲۰) روز از زمان ابلاغ رأی به مرجع تجدیدنظر (هیئت مرکزی) تحویل دهند.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲۶۴۱۷۲ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

۲ـ انتشار و تبلیغ هر گونه آگهی اغوا کننده با هدف سوء استفاده از جویندگان کار.

۲ـ دفتر: واحد سازمانی متولی هدایت نیروی کار و کاریابی­های وزارت.

۳ـ اداره کل استان: اداره کل تعاون،‌‌ کار و رفاه اجتماعی استان مربوط.

۱۲ـ ارتکاب هرگونه عمل منافی عفت و خلاف شئونات شغلی و اخلاقی.

 ۶ ـ نماینده فرماندهی انتظامی استان.

۵ ـ معرفی کارجویان به مراکز آموزشی‌ (مهارتی) جهت کسب و یا ارتقای مهارتهای مورد‌نیاز بازار‌ کار.

ماده۲ـ هیئت مرکزی متشکل از افراد زیر است که به منظور انجام وظایف مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه در وزارت تشکیل می‌شود:

۷ـ جعل اسناد و مدارک و یا استفاده از سند مجعول.

ماده۲۰ـ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضـوع تصویب­نامه شـماره ۲۳۲۶۸۹/ت۴۰۳۵۱ک مـورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

۳ـ همکاری با بازرسان (دفتر/ اداره کل) و نماینده انجمن استانی.

ماده۱۱ـ خدمات دفاتر کاریابی به شرح زیر است:

۱۰ـ عدم استفاده از چهارچوب تعیین شده توسط هیئت مرکزی در مفاد قرارداد با کارجویان (ویژه کاریابی خارجی).

ماده۱۹ـ نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نیازهای بازار کار و طرح ‌ های اشتغال­زا را در کشورهای نیروپذیر اعلامی از سوی وزارت را هر سال به وزارت اعلام می‌نمایند .

۲ـ شناسایی فرصت‌های شغلی کشورهای پذیرنده نیرو و اخذ پیشنهاد شغلی از کارفرمای خارجی.