آیین‌نامه واردات خودروی جانبازان (بند و تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲)

 ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند:

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۶ – بانک مرکزی موظف است طبق اعلام صورت گرفته از سوی شرکت از طریق بانک های عامل و پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین خودروهای داخلی مبادرت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) به میزان مندرج در این آیین نامه در اقساط (۶۰) ماهه و با کارمزد حداکثر چهار درصد (%۴) در وجه شرکت اقدام نماید. مبدأ شروع اقساط تسهیلات، یک ماه پس از تحویل خودرو می باشد.

ماده ۴- وزارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ارسال فهرست مشمولین از سوی بنیاد و بر اساس ظرفیت های اعلامی توسط شرکت، زمان بندی تحویل (نوبت دهی) را به نحوی که کلیه خودروها تا پایان سال ۱۴۰۲ به مشمولین تحویل شود، اعلام کند.

 ماده ۲۱ – در صورت ابهام در فرآیند اجرایی این آیین نامه،  مطابق نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور عمل خواهد شد.

۵ – همسران شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می شوند.

و- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۸۶ استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می گردد.

 ماده ۱۸ – مشمولین از پرداخت سود بازرگانی متعلق به واردات خودرو و تجهیزات مورد نیاز متناسب سازی برای ایثارگر و نیز از پرداخت عوارض مندرج در تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴ت ۵۴۵۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ معاف می باشند.

۳- آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می شوند.

۸- مشمولین خودروهای داخلی:  جانبازان بیست و پنج درصد ( %۲۵) الی چهل و نه درصد (%۴۹) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می شوند.

ماده ۱۱ – متقاضیان خودروی داخلی که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران یا بند (ی) تبصره (۷) قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور استفاده کرده اند، مشمول واگذاری خودروی داخلی نمی باشند.

۷- مشمولین واردات خودرو: جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استفاده ننموده اند.

ماده ۷ – مشمولین می توانند کل یا بخشی از بهای خودرو را به صورت نقدی پرداخت نمایند و عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه، مانع استحقاق مشمولین از دریافت خودرو نخواهد بود.

 ۱- ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدا برای جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف سی و پنج هزار (۳۵٫۰۰۰) یورو سایر جانبازان هفتاد درصد (%۷۰) تا سقف سی هزار (۳۰,۰۰۰) یورو و برای جانبازان پنجاه درصد (۵۰) تا شصت و نه درصد (۶۹%) تا سقف بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) یورو (سیف) باشد

 ماده ۱۵- در صورت هرگونه تأخیر در تحویل ملاک قیمت گذاری خودرو، آخرین قیمت اعلامی توسط شرکت قبل از سررسید تاریخ نوبت تحویل است و شرکت نمی تواند بهای بیشتری را مطالبه نماید.

۳- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۳- بنیاد موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، فهرست مشمولین را تدوین و به ترتیب اولویت، به وزارت اعلام نماید.

تبصره – مشمولین واردات خودرو می توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی  بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره مند شوند.

بند و تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور:

آیین نامه اجرایی بند و تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۴۰۰/۰۲/۴۷۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱۰ – واگذاری خودروی داخلی به مشمولین براساس اولویت زیر می باشد

۱- وزات: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده ۱۹ – بانک مرکزی مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت تخصیص از منابع ارزی جهت واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.

 ۶ – خودرو: خودروهای سواری مناسب و خودکار (اتوماتیک) داخلی یا وارداتی (حسب مورد) متناسب با وضعیت جانبازی مشمول.

۲- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

ماده ۲- در این آیین نامه ملاک درصد جانبازی، نوع جانبازی (جسمی – حرکتی) و معلولیت، نظریه کمیسیون پزشکی بنیاد است.

گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/

۴ – فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته میشوند.

 ۹- تبصره (۱۶): تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

 ۵ – شرکت: کلیه شرکت های خودروسازی داخلی یا دارای مجوز از وزارت، حسب مورد.

ماده ۲۰ – مشمولین واردات خودرو به مدت پنج سال حق فروش رسمی، عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند و مراجع ذیربط از جمله دفاتر ثبت اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اقدامات قانونی لازم از جمله عدم تعویض پلاک جهت جلوگیری از این موضوع و توقیف خودرو را انجام دهد و مسئولیت تخطی از آن به عهده فروشنده است.

ماده ۱۲ – شرکت موظف است طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت، اسامی و مشخصات مشمولین را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص یافته به بانک عامل تعیین شده ارسال و حداکثر ظرف دو ماه پس از واریز صددرصد (۱۰۰) بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص یافته به مشمول اقدام نماید.

 ماده ۵- در صورت فوت مشمولین پس از احراز شرایط توسط بنیاد و واریر وجه خودرو به شرکت، ورثه متوفی قائم مقام ایشان در تکمیل فرآیند واگذاری خودرو و تحویل آن می باشند.

ماده ۱۷- وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز  یک دستگاه خودروی نو یا کار کرده تا سقف پنج سال به شرکت های خودروساز داخلی یا شرکت های مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت جانبازان ایثارگر (با معرفی بنیاد) به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب سازی خودرو با شرایط زیر اقدام نماید:

 ماده ۹ – بانک مرکزی، مسئول نظارت و پیگیری تکالیف بانک های عامل و وزارت مسئول نظارت و پیگیری تکالیف محول به شرکت ها در این آیین نامه می باشد.

ماده ۱۶- شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل، نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و در صورت تأخیر، طبق ضوابط مسئول خسارات وارده خواهد بود.

۱- مشمولینی که بدون استفاده از تسهیلات، بهای خودرو را نقداً پرداخت نمایند.

۲-  مشمولینی که ظرف (۱۰) سال گذشته از هیچ گونه تسهیلات اعم از واردات و خرید خودرو استفاده ننموده اند در اولویت قرار دارند.

ماده ۱۳- مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ( ۰۰۰, ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه که در صورت افزایش عملکرد حذب منابع قابل افزایش است، به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل اختصاص مییابد میزان تسهیلات اعطایی به هر کدام از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ( ۲٫۵۰۰٫۰۰۰,۰۰۰ ) ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو میباشد. پرداخت باقی مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و همزمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام نماید.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

 ماده ۸ – استفاده از دیگر تسهیلات خرید خودرو با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خارج از چهارچوب این آیین نامه مانع دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

ماده ۱۴- به منظور تسهیل در فرآیند اخذ تضامین قانونی، بانک عامل میتواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات، با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده متقاضی است.

 ۴ – بانک عامل: هر یک از بانک های جمهوری اسلامی ایران به تشخیص و اعلام بانک مرکزی

۲-  جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) الی چهل و نه درصد (%۴۹) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا پایان سال ۱۴۰۱ .