آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی

ماده۴ـ کمیسیون موضوع ماده (۳) این آیین‌­نامه موظف است پس از استعلام از مراجع ذی­صلاح امنیتی و انتظامی، ظرف دو ماه نسبت به بررسی و تصمیم­گیری در خصوص پرونده­های ارسالی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌­بنیان رئیس‌جمهور اقدام نماید. فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو هفته نسبت به صدور دفترچه اقامت ویژه برای متقاضیان مورد تأیید کمیسیون مربوط اقدام نماید.

ماده۷ـ ادامه تحصیل دارندگان دفترچه اقامت ویژه در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌­عالی و پژوهشی کشور با رعایت ضوابط مشابه اتباع ایرانی انجام می­شود.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت امور خارجه ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور

بنیاد ملی نخبگان ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده۵ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه­ها و مراجع ذی­ربط مکلفند در خصوص درخواست­های صدور پروانه اشتغال یا جواز کسب برای دارندگان دفترچه اقامت ویژه موضوع این آیین‌­نامه مشابه اتباع ایرانی اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/

ماده۲ـ شاخص‌­های نخبگان غیرایرانی موضوع این آیین‌­نامه و نحوه امتیازدهی به آن شاخص­ها در چهارچوب سند راهبردی کشور در امور نخبگان ـ مصوب ۱۳۹۱ـ شورای­عالی انقلاب فرهنگی مشتمل بر سوابق برجسته تحصیلی و آموزشی، فعالیت­های پژوهشی با تأکید بر فعالیت­های مسأله­‌محور، برگزیدگی در رویدادهای رقابتی معتبر، فعالیت­های فناورانه و نوآورانه، فعالیت­های برجسته فرهنگی، ادبی، هنری، مدیریتی و ورزشی همسو با ارزش­های ملی ایرانی، اسلامی و انقلابی و برخوردار از توصیه یا معرفی از نخبگان علم، فناوری، ادب، فرهنگ، هنر و غیره، توسط بنیاد ملی نخبگان و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس­‌جمهور و سایر دستگاه­های اجرایی مرتبط، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می­رسد.

ماده۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار لازم برای بهره‌­مندی دارندگان دفترچه اقامت ویژه موضوع این آیین نامه از کلیه خدمات بانکی همانند اتباع ایرانی را ظرف یک­ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌­نامه ایجاد نماید.

ماده۹ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سازوکار لازم برای ارائه خدمات از طریق پنجره ملی­ خدمات دولت هوشمند به دارندگان دفترچه اقامت ویژه را بر اساس شناسه اقامت ویژه مشابه شناسه ملی اتباع ایرانی ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌­نامه ایجاد نماید.

ماده۱ـ به منظور بهره­‌مندی از دانش و تخصص نخبگان غیرایرانی که در راستای آرمان­های نظام مقدس جمهوری اسلامی و تأمین منافع ملی، خدمات و اقدامات شایانی انجام داده یا می­دهند، در صورت دارا بودن شرایط نخبگی از امتیازات شهروندی به استثنای تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده (۹۸۲) قانون مدنی برخوردار می­‌شوند.

هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۹۰۱۲۹/۱۱ مورخ ۲/۷/۱۴۰۱ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌­بنیان رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌­نامه حمایت از نخبگان غیرایرانی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌­نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی

ماده۱۰ـ بند (۴) تصویب­نامه شماره ۱۰۷۴۵۰/ت۵۹۲۶۷هـ مورخ ۱۹/۶/۱۴۰۱ لغو می­‌شود.

ماده۳ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌­جمهور با همکاری بنیاد ملی نخبگان موظف است درخواست­‌های متقاضیان برخورداری از حمایت­های این آیین‌­نامه را بر اساس شاخص‌های ماده (۲) این آیین‌­نامه با کسب نظر از دستگاه‌­های تخصصی مربوط بررسی نموده و افراد واجد صلاحیت را ظرف دو هفته پس از تکمیل مدارک به کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور معرفی نماید.

ماده۸ ـ کلیه دستگاه­های اجرایی موظفند در چهارچوب وظایف و اختیارات مربوط، نسبت به ارائه خدمات به دارندگان دفترچه اقامت ویژه اعم از صدور گواهینامه، صدورسیم کارت، خدمات بیمه، تأسیس شرکت و خروج و مراجعت مشابه اتباع ایرانی اقدام نمایند.