آغاز نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

نشست مشترک سخنگوی قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش ایسنا، نشست مشترک محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه دقایقی پیش در محل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه آغاز شد.

این خبر تکمیل می شود.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111108302/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87