آغاز فرآیند معرفی نیروهای ذخیره آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ قوه قضائیه

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402030805128/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87

به گزارش ایسنا به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، محسن برزوئی در این باره اظهار کرد: با عنایت به انجام فرآیند جذب و آغاز صدور ابلاغ به کارگیری پذیرفته شدگان اصلی آزمون نیروی اداری سال ۱۴۰۰ قوه قضائیه، فرآیند شناسایی و معرفی داوطلبین واجد شرایط قبولی به عنوان نیروی ذخیره (بر اساس نمرات مکتسبه در مراحل کتبی و مصاحبه در رشته محل انتخابی و سهمیه مربوطه) به دادگستری استان‌ها، از خرداد ماه سال جاری آغاز شده است.

مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه افزود: از معرفی شدگان حائز شرایط، جهت ارائه مدارک به منظور بررسی و تطبیق مدارک با اطلاعات ارائه شده اولیه، از سوی امور اداری دادگستری کل استان ها دعوت به عمل خواهد آمد.

مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه از آغاز فرآیند معرفی نیروهای ذخیره آزمون استخدامی نیروی اداری سال ۱۴۰۰ قوه قضائیه خبر داد.

برزوئی همچنین گفت: با ارسال و ابلاغ لیست واجدین شرایط به دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور، به زودی متقاضیان جهت ارائه مدارک و تشکیل پرونده فراخوانده خواهند شد.