آغاز فرآیند مصاحبه آزمون استخدامی دفاتر خدمات قضایی

وی افزود: نخستین آزمون استخدامی صدور مجوز تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ۲۴ آذر ماه سال جاری برگزار شد که از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۶۰ درصد مرد و ۴۰ درصد زن بودند.

پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی، موظف بودند از ۱۳ بهمن ماه حداکثر ظرف مدت ۷ روز به همراه شناسه ثنا به تارنمای Azmoon.adliran.ir مراجعه و نسبت به بارگذاری مدارک درخواستی و پیگیری مراحل بعدی پذیرش اقدام کنند که پذیرفته‌شدگان نهایی، پس از طی مراحل مذکور و براساس زمانبندی صورت‌گرفته از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، جهت انجام مصاحبه دعوت می‌شوند.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7/

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: طی پیامکی که به پذیرفته‌شدگان ارسال می‌شود، زمان حضور متقاضیان جهت انجام مصاحبه، اعلام می‌شود تا براساس برنامه‌ریزی‌ها و زمان‌بندی‌های مشخص شده، در محل مصاحبه حضور پیدا کنند.

به گزارش اختبار به نقل از قوه قضاییه، حسن روحانی‌نیا  گفت: فرآیند مصاحبه با پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی آزمون جذب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از ابتدای اسفند ماه سال جاری با متقاضیان استان تهران بعنوان نخستین گروه از پذیرفته‌شدگان آغاز شده است.

پایگاه خبری اختبار- مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از آغاز فرآیند مصاحبه با پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی آزمون استخدامی صدور مجوز تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.