آزادسازی نزدیک به ۷۲۰۰ هکتار از اراضی زراعی و ملی استان البرز

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010501606/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه اولویت در «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز استان البرز»، پیشگیری و اقدام به موقع است متذکر شد: در این راستا بیشترین آمار مقابله با تغییر کاربری ها به ترتیب در حوزه های قضایی ساوجبلاغ به میزان ۲۴۵۰ هکتار، کرج به مقدار ۲۰۰۰ هکتار، چهارباغ به میزان ۱۳۰۰ هکتار و نظرآباد نیز ۵۶۰ هکتار بوده است.

ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در سال گذشته با اقدامات مقابله‌ای انجام شده ضمن مقابله با تغییر کاربری‌ها و حفظ اراضی ملیَ، مجموعا از نزدیک به ۷۲۰۰ هکتار از اراضی ملی و زراعی استان آزادسازی شده است.

به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی به تشریح اقدامات دادگستری کل استان البرز در زمینه مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز در سال گذشته پرداخت و گفت: در مجموع با توجه به اقدامات انجام شده در استان، در سال ۱۴۰۱ جمعا ۷۰۲۹ هکتار از اراضی در معرض تغییر کاربری با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها آزادسازی شد.

وی با اشاره به اینکه اقدامات دادگستری کل استان به اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محدوده نبوده است، یادآور شد: در همین مدت در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اجرای احکام قضایی، تعداد ۸۵ فقره به میزان بیش از ۳۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزادسازی شده است.

فاضلی هریکندی همچنین افزود: در راستای اجرای احکام قضایی شامل خلع ید و قلع و قمع تصرفات صورت گرفته در منابع طبیعی استان نیز تعداد ۲۰ فقره به میزان ۸۸ هکتار آزادسازی انجام شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه در خصوص مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها که در جلسه اخیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفت گفت: با استفاده از فناوری های نوین و بهره برداری از دانش بومی و شرکت های دانش بنیان، با اکثر تغییر کاربری های غیرمجاز در مرحله پیش از ساخت و ساز غیرمجاز شناسایی و مقابله شده است.