آرش صادقی با وثیقه آزاد شد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110100693/%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

آرش صادقی با وثیقه آزاد شد

وکیل مدافع آرش صادقی از آزادی موکلش با قرار وثیقه خبر داد.

آرش صادقی با وثیقه آزاد شد

به گزارش ایسنا، رامین صفرنیا وکیل دادگستری با انتشار یک عکس در توییتر نوشت: دقایقی قبل موکلم آرش صادقی با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.