آخرین دفاع متهمان پرونده صرافی کریپتولند اخذ شد

بر اساس کیفرخواست صادره اتهام متهمان مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته، اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تصدی صرافی غیرمجاز و معاملات رمز ارز تحت عنوان صرافی کریپتولند بوده که روند رسیدگی به آن با برگزاری ۴ جلسه و به صورت علنی و با حضور متهمان و وکلای آنها برگزار شد.

رئیس شعبه پنج دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از برگزاری آخرین جلسه دفاع متهمان پرونده صرافی غیر مجاز کریپتولند، خبر داد.

هیات قضایی پس از شور، تجزیه و تحلیل اظهارات طرفین و انطباق آن با مندرجات و مستندات پرونده در مهلت مقتضی قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، روند رسیدگی به پرونده صرافی غیرمجاز کریپتولند در آخرین جلسه دادگاه با حضور رئیس، مستشار شعبه و نماینده دادستان و وکلای متهمان و پنج نفر از متهمین حقیقی در شعبه پنجم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران به پایان رسید. 

رئیس شعبه پنجم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: در این جلسه که با توجه به روند رسیدگی‌های صورت گرفته، دادگاه روز جاری، به عنوان آخرین جلسه دادگاه بود و طی آن آخرین دفاعیات از متهمان اخذ شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402060705006/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B4%D8%AF