آخرین جسد زیر آوار مانده ساختمان‌های خلازیر بیرون آورده شد

وی بیان کرد: در حال حاضر عملیات ایمن سازی ساختمان‌های آسیب دیده در حال انجام است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402051609922/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

شهریاری افزود: روز گذشته دادستان تهران دستور ویژه برای رسیدگی به حادثه را صادر کرده و به همین منظور پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران تشکیل شده است.

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران بیان کرد: هیات کارشناسی متشکل از کارگروه‌های مختلف برای بررسی ابعاد مختلف حادثه تعیین شده است و در حال بررسی دلایل وقوع حادثه هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه محمد شهریاری در رابطه با آخرین وضعیت ریزش چند ساختمان در منطقه خلازیر اظهار کرد: با کمک امدادگران جسد آخرین فردی که زیر آوار مانده بود، بیرون آورده شد. در مجموع در این حادثه ۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند که ۲ نفر از فوتی‌ها از نیروهای پلیس، ۲ نفر از کارگران و یک نفر از اهالی منطقه بودند.

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: با کمک امدادگران جسد آخرین فردی که زیر آوار مانده بود، بیرون آورده شد و در مجموع در این حادثه ۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند که ۲ نفر از فوتی‌ها از نیروهای پلیس، ۲ نفر از کارگران و یک نفر از اهالی منطقه بودند.